Besökarantalet fördubblat. Summeringen av HBTQ-festivalen i juni i år är klar och visar på rekord i antal besökare. Jämfört med förra året är det mer än fördubblat. Festivalen arrangeras av en ideell förening med stöd av bland andra Göteborgs Stad.

Syftet med HBTQ-festivalen är att via konst och kultur lyfta frågan om alla människors lika värde och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning.

2009 hade festivalen 10.000 besökare, året därpå 60.000 och i år kom hela 127.000 personer. Programmet har vuxit i omfattning för varje år, liksom antalet samarbetspartners.

– När vi nu spräckt alla kvantitativa mål är det viktigt att satsa på ökad kvalitet, säger Tasso Stafilidis, verksamhetschef för festivalen.

20.000 såg paraden
Under slutet av maj och i början av juni kunde göteborgarna se festivalens regnbågsfärgade flaggor vaja på stadens flaggstänger, på spårvagnar och bussar och hos festivalens samarbetspartners.

Besökarna kunde bland annat ta del av musik, dans, teater och utställningar. Programmet innehöll också debatter, seminarier och samtal. Den enskilt största programpunkten var regnbågsparaden, som i år hade 8.000 deltagare och över 20.000 åskådare.

Besöker skolor
– Jag är oerhört stolt över att vi tillsammans med alla våra samarbetspartners lyckats skapa en festival som har gjort Göteborg till en öppnare stad, säger Tasso Stafilidis.

Festivalen bedriver också uppsökande verksamhet. Man har besökt grund- och gymnasieskolor med föreställningar, föreläsningar och konstutställningar. Dessutom utbildar man festivalens samarbetspartners i hbt-frågor, som ett led i uppdraget att förändra attityder. 2.800 personer deltog i år i en sådan kompetensutbildning.

629E_3.jpg
Foto: HBTQ-festivalen