”Nu vet vi mer exakt var Gamla varvet låg”. När Sjöfartsmuseet är stängt för renovering och utbyggnad så gör arkeologer en utgrävning av parken framför museet. De har bland annat hittat en välbevarad stenlagd gata som på sin tid var en av Majornas mest trafikerade gator. Den ledde ner till Gamla varvet som låg där Sjöfartsmuseet ligger idag.

– För 300 år sedan var detta en betydelsefull huvudgata, här gick både alla arbetare och transporter till och från varvsbyggnaden. Tack vare den och övriga fynd på platsen kan vi mer exakt avgöra var Gamla varvet låg. Vi tror att vägen är från 1700-talet, men den kan också sträcka sig så långt bak i tiden som 1600-talet, säger Tom Wennberg, arkeolog på Stadsmuseet.

Täcktes över och glömdes bort
Arkeologerna har också hittat rester av ett stall och Gamla varvets köksbyggnad

– Här försågs sannolikt varvets chefer och arbetare med mer eller mindre smaklig spis. Vår förhoppning är att vi genom köket ska få ökad inblick i den tidens kosthållning och hur maten tillreddes och förvarades, säger Tom Wennberg.

Gamla varvet lades ner 1825 efter att ha varit igång sedan 1660-talet. Området blev en park och gatan täcktes över och glömdes bort. Gatan ligger där Sjöfartsmuseets nya underjordiska akvarium ska byggas och museet undersöker nu om det går att bevara och återskapa den. Alla arkeologiska fynd dokumenteras och tas om hand innan akvariebygget börjar.

Förutom ett nytt större akvarium ska Sjöfartsmuseet också få en ny entré, nya basutställningar, uteservering och bättre tillgänglighet.