Mie Svennberg är arkitekten som jobbar med barn som medarbetare och inspiratörer. Hon är Sveriges första arkitekturkonsulent för barn och unga och menar att metoden att ta tillvara barns kreativitet i arkitekturarbetet är bra både för barnen och arbetet som ska utföras.

Mie är arkitektutbildad på Chalmers och har jobbat i flera år i med arkitektur i skolans värld. På kulturförvaltningen i Göteborgs Stad är hon arkitekturkonsulent med inriktning på barn och unga och hon jobbar också på Agenda 21-kontoret i Bergsjön med bebyggelseinriktade åtgärder inom storstadssatsningen.

Hon menar att arkitekturen är ett redskap som rätt utnyttjat kan användas av så många som möjligt i samhället.

– Jag tror mycket på att använda sig av ett så kallat brukarperspektiv i mitt arbete som arkitekt, det vill säga att låta dem som använder den aktuella platsen eller byggnaden på olika sätt vara med i planeringsarbetet, säger Mie.

Alla kan vara med

Hon har haft med så små barn som tre–fyraåringar i vissa sammanhang och menar att alla kan vara med och utveckla och samtidigt själva utvecklas. Det går att använda symboler som exempelvis djur för att få de allra minsta att associera och vara delaktiga i en planeringsprocess.

– Barnen lär sig och förstår mycket mer än man kanske vanligen tror. Och jag menar att om man exempelvis tittar på en lekplats så finns det knappast någon grupp som känner denna plats bättre än de barn som leker där. De tänker ofta längre än vuxna i det sammanhanget eftersom lekplatsen är viktig för dem.

Vill inspirera till kreativt tänkande

– Ett barn kan till exempel påpeka att det är fel att schakta om och plana ut en backe i parken som på vintern är världens bästa pulkabacke. En synpunkt som kanske annars skulle ha gått den vuxne helt förbi i planeringen den soliga vårdag som han var där för att se över lekplatsen, säger Mie.

Hon menar också att det i grunden handlar om demokrati och att det inte ska vara förbehållet några särskilt utvalda att vara med och påverka hur den egna staden och närmiljön utvecklas.

– Vi ger – som i fallet med lekplatsen Oscar Fredriksparken – unga människor möjlighet att vara med och påverka och de inspireras till ett kritisk och kreativt tänkande som de sedan bär med sig i andra sammanhang.