"Well" heter det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om Angereds nya bad- och ishall. Det blir nu Erséus arkitekter som får rita den nya anläggningen som ska börja byggas nästa höst och stå klar 2012.

”Förslaget visar en klarhet i disposition och ett raffinerat yttre. Det vänder en välkomnande sida åt centrum och parkstråket.” skriver juryn bland annat och fortsätter:

”De olika delarna är sammanbundna i ett väl studerat rumssystem där aktiviteter för barn och ungdom har en framskjuten plats.”

Aktivitetsbad för alla åldrar

Sex arkitektkontor hade bjudits in till Higabgruppens tävling om den 9.000 kvadratmeter stora bad- och isanläggningen. När den står klar om två-tre år kommer där att finnas motions- och rekreationsbad, aktivitetsbad för olika åldersgrupper plus ett gym och ett café. Ishallen får både rink och is för fri åkning.

Det vinnande förslaget ska nu bearbetas inför projekteringen som är tänkt att komma igång efter årsskiftet.

AEC.jpg

3822.jpg

Illlustrationer: Erséus arkitekter AB