1 mars–18 april. Ett antal arkitektteam deltar i tävlingen om gestaltningen av tillbyggnaden för Göteborgs konstmuseum. Dessa har till mitten av mars på sig att skicka in sina första idéskisser. I höst blir det offentligt vilka som vunnit tävlingen.

Hur många som tagit sig vidare från prekvalificeringen och nu får skissa på gestaltningen är inte offentligt på grund av sekretessreglerna kring tävlingen.

De tävlande har fått samma och rätt underlag för sitt arbete där samtliga förutsättningar finns beskrivna – vilka funktioner som ska finnas, lagkrav och riktlinjer med mera.

– Att tillbyggnadens exteriör gör sig väl tillsammans med den befintliga huskroppen är givetvis av stor vikt, men arkitektur handlar lika mycket om funktion – hur byggnaden lämpar sig för sitt ändamål som konstmuseum, säger Kajsa Wide, arkitekt och projektledare på Higab och den som samordnar arkitekttävlingen.

Göteborgarna får tycka till

När arkitektteamen har skickat in sina första idéskisser väljer juryn ut dem som får utveckla skisserna till förslag. Under hösten 2023 ska detta arbete vara klart. Då är det dags för referensgrupperna att få ge sin input. En av referensgrupperna är ”allmänhetens referensgrupp” – alltså göteborgarna – som kommer få tillfälle att se alla förslagen och lämna sina åsikter som en del av beslutsunderlaget.