Flora och fauna årets tema. På Arkivens dag på lördag 9 november plockar arkiv över hela landet fram godbitar ur sina samlingar. Region- och Stadsarkivet i Göteborg bjuder på utställningar och föreläsningar om göteborgarnas förhållande till djur – i form av både jakt, slakt och ideellt djurskydd.

I Region- och stadsarkivets finns enorma samlingar från Göteborgs Stad, Västra Götalandregionen och Göteborgs ideella föreningar. Till vardags hämtar personalen oftast fram betyg och patientjournaler, eftersom det är de mest efterfrågade handlingarna. Inför arkivens dag plockar de fram mer okända skatter som ställs ut i läsesalarna.

Jakt och djurskydd i föreningsarkivet
Årets tema för Arkivens dag är flora och fauna. Det har inspirerat personalen på Region- och Stadsarkivet att plocka fram dokument som ger inblickar i göteborgarnas förhållande till djuren genom tiderna.

Under dagen finns chans att bland annat se enskilda jägares jaktjournaler med skottlistor från 1940-talet och framåt, samt foton och ritningar från slakthuset i Göteborg. Samtidigt visas rapporter från inspektioner gjorda av Göteborgs djurskyddsförening i början av 1900-talet, för att kontrollera bland annat djurtransporter till slakteriet och behandlingen av cirkusdjur.

– Det var på föreningens eget initiativ och de höll på med de här inspektionerna ganska länge, säger Helena Fagertun, arkivarie på föreningsarkivet.

Helena Fagertun tycker det är roligt att få lyfta fram en förening som är den äldsta i sitt slag i Sverige och som fortfarande är aktiv. När föreningen bildades 1869 var det under namnet Småfåglarnas vänner. I arkiven finns bland annat beskrivningar av hur föreningen skapade parken Fågelro i Lundby 1872, bland annat som en utflyktsplats för skolbarn. Sedermera breddades föreningens intresse till alla sorters djur.

Film, föreläsningar och guidade visningar
Under dagen blir det även visning av Göteborgsfilmer och föreläsningar. Arkitekturprofessorn Claes Caldenby berättar om flora och fauna i ornamentiken, jaktvårdskonsulenten Hanna Ståhl ger en bild av kvinnorna i den svenska jaktens historia och Louise Brodin, före detta informationschef på Botaniska trädgården, berättar om Charlotte von Schéele, flickskolelärarinna med passion för blommor som målade ett akvarellherbarium med nära 800 arter.

Under fyra guidade visningar ges även möjlighet att ta tunneln från de nya lokalerna in i Otterhällans bergrum, till arkiven som till vardags är stängda för allmänheten.

2B2E.jpg