Satsning på filmutveckling och rörlig bild i Västsverige. Se till att talanger inom film och rörlig bild får möjlighet att utvecklas. Det är en av uppgifterna för Göteborgs nya filmkoordinator, Åsa Bernlo. Till sin hjälp får hon bland annat tio miljoner kronor, som kommunstyrelsen avsatt till en ny handlingsplan för filmutveckling i Västsverige.

– Film är mitt stora intresse och det har varit en stor del av mitt yrkesliv. Därför är det otroligt spännande att få chansen att axla den här helt nya rollen, säger Åsa Bernlo, som tillträder det nya jobbet som filmkoordinator den 19 maj.

Åsa Bernlo kommer närmast från uppdraget som ansvarig för Mediedagarna i Göteborg, men har tidigare bland annat varit vd för Göteborgs Internationella Filmfestival.

Hennes nya uppdrag blir att samverka med regionens filmaktörer och bevaka och koordinera tillgängligheten till film i Göteborg, i tätt samarbete med de som arbetar med bidragsgivningen till ”fri film” och talangutveckling.

Nya innovationer får stöd
Och just de bidragen får ett välkommet tillskott under 2014, då kommunstyrelsen har beslutat om finansiering av en handlingsplan för filmutveckling och rörlig bild i Västsverige.

Handlingsplanen vilar på tre ben, med ökat stöd till Film i Väst, stöd till BRG och Lindholmen Science Park för branschutveckling och innovation, samt ökat stöd till fri film och nya talanger via kulturnämnden. Budgeten för 2014 är tio miljoner kronor, varav fyra miljoner kronor går till kulturnämnden.