Utbyggnaden av konstgräs för fotbollen i Göteborg fortsätter. Nu är det klart vilka åtta grus- eller gräsplaner som får "året-runt-gräs" under 2007. Samtidigt står det klart att priset för att hyra planerna ligger kvar på 80 kr per timme för ungdomsklubbar under april-december, medan hyran stiger till 224 kr under januari-mars.

– Större delen av året är taxorna kraftigt subventionerade. Men vintertid måste vi ta extra betalt för de merkostnader vi har för att hålla planerna öppna, till exempel saltning och snöröjning, säger Linus Kron på Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Prioriterar barn- och ungdomsverksamhet

I veckan klubbade Idrotts- och föreningsnämnden 2007 års taxor för alla sina planer och hallar – fotbollsplaner, isbanor, idrottshallar och gymnastiksalar.

– Generellt blev det en höjning med två procent. Undantaget är just konstgräsplanerna, där det blev en sänkning jämfört med förra året och samma nivå som vi legat på under hösten, säger Linus Kron.

Uppgifter om höjda priser för konstgräsplanerna har fått Göteborgs Fotbollsförbund att protestera mot ”alltför höga taxor”.

– Vi prioriterar barn- och ungdomsverksamhet. Att då sänka vintertaxorna mer än vad vi gjort anser vi inte vara riktigt eftersom det i mycket högre grad än på sommaren är vuxna som tränar fotboll januari till mars. Barn- och ungdomsfotbollen tränar mest april till december, säger Linus Kron.

Majvallen och Överåsvallen på tur 2008

– Och vi har gjort beräkningar som visar att de flesta föreningar kommer att tjäna på förslaget.

I november invigdes Bergsjövallens konstgräsplan som den första i kommunens 100-miljoner kronorssatsning på ett 20-tal planer. Sedan dess har fyra planer tillkommit och nästa år får ytterligare åtta planer konstgräs:

• Backavallen
• Kobbens idrottsplats
• Påvelundsplan
• Åkeredsvallen
• Två planer på Heden
• Två planer på Kviberg

Våren 2008 tillkommer även:
• Majvallen
• Överåsvallen