Kobbska dammen. Så ska den nya dammen längst upp i Säldammsbacken heta. Park och naturnämnden fastställde på torsdagen namnet som en jury valt ut bland närmare 250 inkomna namnförslag.

– Det är ett bra namn. August Kobb var ju grundaren av parken och en av de främsta som arbetade för att Slottsskogen skulle bli en modern stadspark, säger Slottsskogens chef Reinhardt Ziegler.

August Kobb står redan staty i parken och har sedan länge en gata i Göteborg uppkallad efter sig. Han har numera också en gångstig i Slottskogen, August Kobbs stig, som löper genom den norra delen av parken.

Vattnet cirkulerar

Vem som ligger bakom det vinnande förslaget avslöjas först på söndagen den 7 november klockan 13.00 då det blir högtidligt dop.

568A.jpg
Det är vinnaren själv som får äran att förrätta dopet. Dessutom kommer Jörgen Linder, ordförande i Göteborgs Stads namnberedning, att kort berätta om Slottsskogens historia.

Författaren Viveca Lärn, som också ingått i juryn, avslutar dopceremonin med sagoläsning.

Den nya dammen är en del av ett större vattenprojekt i Slottsskogen. Genom att knyta ihop dammarna till ett cirkulerande system har det blivit ett större utbyte av vatten och bättre vattenkvalitet.

Vattnet luftas och syresätts i porlande bäckar och vattenfall. Sandfilter i botten på dammen och vattenväxter tar upp näringsämnen.

Slottsskogens nya vattenvägar:

Från Stora Dammen pumpas vattnet upp till ravinen i berget på kullen av Säldammsbacken, forsar sedan nedför berget till Kobbska dammen och genom Alpdammen.

Därifrån rinner vattnet under marken vid sidan av backen ner till Stora Dammen och leds utmed spårvagnsspåret genom Karlsrodammen till Fågeldammen vid Linnéplatsen. Från Fågeldammen pumpas vattnet upp mot kullen strax norr om Lilla Dammen.

Den sista biten mot Lilla Dammen rinner vattnet i ett vattenfall. En ny slingrande bäck leder vattnet från Lilla Dammen över den stora gräsplanen tillbaka till Stora Dammen, och cirkeln är sluten.

Vattenprojektet i Slottsskogen är ett projekt inom ramen för EU-samarbetet Water City International II och har finansierats gemensamt av Göteborgs stad och EU.