Klart i september. Nu bygger idrotts- och föreningsförvaltningen en stor äventyrlig lekplats i Kvibergs Park. Utseendet inspireras av områdets historia med lekslott och konstgjorda hästar. Där kommer finnas studsmattor, linbana, käpphästbana och mycket annat. Dessutom byggs en utomhusscen. Allt beräknas stå klart i september. 

– Kvibergs Park ska vara en mötesplats för alla åldrar och folk från hela Göteborg. För att bredda parkens utbud och locka fler barnfamiljer bygger vi nu en ny stor lekplats, säger Lotta Lidén Lundgren, tillförordnad förvaltningsdirektör.

Lekplatsen ska ligga mellan utegymmet och den inhägnade fotbollsplanen, nära den stora grusytan.

Utformningen liknar Kvibergs kaserners slottsliknande byggnader. Här kan barn springa, träna balansen, klättra, hoppa på käpphästbanan och vara fysiskt aktiva på olika sätt. Det kommer också finnas fruktträd, picknickbord och andra sittplatser. Tanken är att aktiviteterna ska locka barn och unga i åldern 2–15 år.

Utomhusscen för gruppträning och uppträdande

Samtidigt bygger förvaltningen en utomhusscen i nära anslutning till den nya lekplatsen, för att bredda parkens utbud.

Scenen får tak och kan användas till både gruppträning och mindre kulturevenemang under sommarhalvåret. Exempelvis kan det vara dans, yoga, gympa, barngymnastik, utomhusteater och mindre musikevenemang.

Ytan som får både belysning och ljudutrustning ska kunna bokas och användas av lokala aktörer och föreningsliv. Idrotts- och föreningsförvaltningen planerar att erbjuda gratis instruktörsledda gympapass under sommarhalvåret.

Från regemente till modernt idrottscentrum

Kvibergs Park i östra Göteborg utvecklas för fullt från gammalt regementsområde till modernt centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Förutom lekplatsen och scenen pågår just nu bygget av sport- och ishall.

Det är idrotts- och föreningsförvaltningen som bygger lekparken och utomhusscenen. Invigningen är planerad till november.