Ett äventyrsbad mellan Valhalla och Svenska Mässan får inte kosta något extra för Göteborgs skattebetalare anser kommunstyrelsen. Stadskansliet fick därför på onsdagen i uppdrag att ”ytterligare belysa de ekonomiska förutsättningarna” innan kommunfullmäktige kan ta ställning till Got Events planer.

Kommunstyrelsen vill se att en utbyggnad av Valhalla verkligen bär sig ekonomiskt så att man inte behöver gå in med extra pengar i framtiden.

Stadskansliet skall därför ta fram mer detaljer kring personal-, drifts- och byggkostnader och göra en bedömning av hur marknaden för äventyrsbad ser ut.

Dessutom måste parkerings- och trafiksituationen utredas ordentligt.