Utställning på Selma center i Backa. Fram till den 19 juni pågår en unik utställning med berättelser och förslag från 100 Backabor om hur tilliten och tryggheten kan öka i stadsdelen. Som besökare har du också möjlighet att påverka genom att markera de förslag som du tycker är bra.

Under april och maj bjöd stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen och Fattigdomsprojektet in Backabor till dialog på olika platser som i föreningslokaler, på El Sistema och på Selma Center.

De fick svara på frågorna om hur det är att bo och leva i Backa, vilken som är din sanning om Backa, samt hur vi tillsammans kan öka tryggheten och tilliten i Backa.

Både barn, vuxna och äldre har berättat sina historier i text, ljud, video och bilder. När det gäller trygghet är det skilda bilder som växer fram, några känner sig trygga och andra inte. Gemensamt för de flesta är att de gillar sin stadsdel och vill få bort den kriminalitet som finns i området.

– Varje människa har sin berättelse och sin sanning om hur det är att leva och bo i Backa. Genom att låta Backaborna själva berätta ville vi bidra till en mer sammansatt bild av stadsdelen, säger Åsa Lorentzi, projektledare för Backa i Fokus.

Vad händer efter utställningen?
– När utställningen packar ihop på Selma Center får politikerna på Hisingen ta del av förslagen och berättelserna. Politiker och tjänstepersoner i förvaltningarna har också lyssnat till forskare som jobbar med frågor om att utjämna skillnader i levnadsvillkor.

– Tillsammans med dialoger i Lundby och Västra Hisingen kommer detta att bilda underlag för politikernas beslut om vad som behöver göras för att utjämna skillnader i levnadsvillkor för alla boende på Hisingen.