Förlänger Trädgårdsföreningen i etapper. Nu är biltrafiken borta från sista stumpen av Södra vägen och nya möjligheter öppnar sig för parken som mest ligger inklämd mellan Trädgårdsföreningen och Avenyn. Redan till sommaren förvandlas Bältesspännarparken med hjälp av tillfälliga lösningar till en vilsam, blomstrande oas, men till hösten väntar större förändringar än så.

– Just nu är det ju väldigt tråkigt med en död gata mitt i Bältesspännarparken och det är precis det som vi vill ändra på, säger stadsträdgårdsmästaren Helena Bjarnegård.

Redan nu i dagarna börjar såväl träd i stora krukor, bänkar och bord att placeras ut på den gamla vägen genom Bältesspännarparken och så småningom anländer stora blomsterurnor fyllda med färgglada sommarblommor.

Ambitionen är att göra parken till en färgsprakande oas i väntan på höstens stora upprustning. De planteringar och material som används i Bältesspännarparken under sommaren kommer sedan att tas tillvara och återanvändas i andra delar av staden. Till exempel är det redan bestämt att de träd som tillfälligt planteras ut kommer att flyttas till Backa.

Ta tillvara kulturhistorien
– Alla insatser vi gör nu är tillfälliga över sommaren, då det ju är en rad evenemang som avlöser varandra i området kring Bältesspännarparken, men till hösten, efter Kulturkalaset, ska vi ta ett samlat grepp för att bättre binda samman Trädgårdsföreningen och Avenyn, säger Helena Bjarnegård.

En förutsättning för det är att asfalten på den numera avstängda delen av Södra vägen tas bort och ersätts av planteringar av olika slag. Kvar blir en gång- och cykelväg men i övrigt ska den kulturhistoriska miljön i Trädgårdsföreningen tas tillvara och flytta ut i stadsrummet.

Möjlighet att lämna synpunkter på höstens upprustning
– Trädgårdsföreningen inklusive staketet som löper runt parken är byggnadsminnesmärkt, så det kommer att vara kvar, men annars ska gränsen kännas flytande och inbjuda till rörelse mellan de båda parkerna, säger Helena Bjarnegård.

Förändringarna ingår i och bekostas av Västsvenska paketet, eftersom upprustningen till stor del hänger samman med de trafikåtgärder med busshållplatser och annat som byggts utmed Nya Allén.

Planer på den mer permanenta upprustningen som börjar i höst kommer att ställas ut på plats för att ge möjlighet till allmänheten att lämna synpunkter på höstens upprustning av Bältesspännarparken.