Blir avstamp för bredare diskussion. Aldrig förut har det i Göteborg hållits en så omfattande konferens om delaktighet genom barnkultur. Med experter från så många olika områden. ”I framtiden kommer vi att diskutera de här frågorna mycket bredare”, tror Annelie Eriksson, projektledare för Barnkulturåret Göteborg 2012.

Barn och ungas inflytande är temat för konferensen som hålls i Folkets hus i Hammarkullen på måndag och tisdag i nästa vecka, 1-2 oktober. De som bjudits in är människor som själva arbetar med barn och unga inom skolan eller kulturområdet.

– Allt stammar från Göteborgs Stads budget där det står att Göteborg ska vara en stad för alla, och att alla barn och unga ska kunna delta i beslutsfattandet, säger Annelie Eriksson.

Därifrån är kopplingen till barnkultur är ganska enkel.

”Vad betyder ALLA barn?”
– Konst och kultur är ett naturligt och självkart redskap för barn och unga att uttrycka sig och göra sina röster hörda, bli lyssnade till. Men då måste de vuxna som jobbar med de här frågorna och bli medvetna om den kopplingen. Och fundera över hur man gör.

Arrangörerna har ansträngt sig särskilt för att bryta ner och problematisera frågan ”Vad betyder egentligen ALLA barn? Alla mellan noll och 18 år, oavsett ekonomiska, sociala, intellektuella och fysiska förutsättningar. Oavsett vilka förutsättningar och erfarenheter de har med sig?”

Detta har lett till ett program med medverkande från många skilda discipliner. Till exempel ska Ove Sernhede, föreståndare för Centrum för urbana studier i Hammarkullen att prata om barn och ungas villkor i en segregerad stad. Genusvetaren Jeanette Sundhall ska prata om barns behov av delaktighet, men också omsorg och skydd.

Tar sig an FN:s barnkonvention
Kulturjournalisten Eva-Lotta Hultén, ska prata om barnet i mediedebatten. Medan Ann-Marie Stenhammar, utredare och utbildare som arbetar med frågor som rör samhällsstöd för barn och unga med funktionsnedsättningar. Därtill finns talare från Tema Barn vid Linköpings universitet och filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

En hel rad västsvenska delaktighetsprojekt kommer också att presenteras.

Att konferensen hålls på och samarrangeras med Folkets hus Hammarkullen beror just på att man vill kunna visa upp Hammarkulleprojektet Tidskapseln och jag, som tar sig an barnkonventionen.

Dessutom presenteras skolprojektet Unga Älvstaden – en del av medborgardialogen kring utbyggnaden av Älvstaden. TellUs berättarförening presenterar sina metoder för barns berättande. Och Regionteater Väst visa upp sitt konceptet ”Teater i publiken, med publiken från publiken”. För att nämna några.

Avslutas med paneldebatt
– Erfarenhetsutbyte är en viktig del av konferensen, vi behöver lära av varandra internt. Det händer mycket i Göteborg, men vi vet inte alltid om varandras verksamheter, säger Annelie Eriksson.

Konferensdeltagarna kommer också att få pröva på själva, i ett antal workshops. Konferensen avslutas på tisdagen med en paneldebatt.

– Barn och ungas inflytande är ingen enskild fråga. Den sträcker sig såväl över ungas fritidsliv, som förskoleliv och skolliv. Dessutom har man hittat bra metoder för att jobba med den inom stadsplaneringen. Jag tror det här kommer att bli en avstamp till en mycket bredare diskussion om de här frågorna i Göteborg i framtiden, säger Annelie Eriksson.