Fyra bänkar med texter om hemlöshet placerades på onsdagen ut i centrala Göteborg. Bänkarna ska fungera som fysiska debattinlägg och väcka tankar inför Stadsmuseets stora utställning Hem och hemlöshet som öppnar 31 oktober.

De fyra bänkarna finns nu vid Linnégatan 21, Korsvägen, Kämpebron samt Christina Nilssons gata på Södra älvstranden fram till 20 november.

”Designas bort”

Bänkarna har gjorts längre och djupare än vanliga bänkar, har försetts med ett skyddat hörn samt ett liggunderlag som går att rulla ut om man vill vila eller sova en stund. Att offentliga bänkar ska vara bekväma låter som en självklarhet, men är det inte.

I dag utformar många europeiska städer sina bänkar så att de är obekväma att sitta eller ligga på. Människor som tidigare använt bänkarna som sovplats ”designas bort” ur det offentliga rummet.

Som en reaktion på den utvecklingen har de fyra ”sovbänkarna” ställts ut, tillsammans med en rad frågor: Hur tolerant är evenemangsstaden Göteborgs centrala stadsrum? Är det bara flanören och turisten – inte den hemlöse – som är välkommen här? Vem äger det offentliga rummet? Och för vem är den goda staden god?

Sociolog föreläser om hemlöshet

Bänkarna har utformats av Arkitekter utan gränser (ASF – Sweden) en ideell organisation som bildades 2006 för att skapa förståelse för den byggda miljöns inverkan på människors liv och miljö, både lokalt och globalt. ASF i Göteborg har haft en arbetsgrupp på sex personer som samarbetat med Stadsmuseet inför Hem och hemlöshet.

Förutom att rita ”bänken på stan” har gruppen också ordnat ett seminarium med sociologen Catharina Thörn som skrivit en avhandling om hemlösa kvinnor, besökt de hemlösas tidning Faktum och Trappa ned, en mötesplats för hemlösa i centrala Göteborg.