”Som att se en blomma slå ut”. Hallå där, Tobias Edvardsson, musiklärare på Kulturskolan i Västra Göteborg! För tredje året i rad har ni Den stora Allsången, en gigantisk allsångsfest med sånger skrivna av barn i Tynnered. Vilka var med och sjöng?

Elever från tio skolor i västra Göteborg, från förskoleklass till årskurs två, tog ton i Frejaskolans aula den 25 och 26 september. Det blev fyra sångtillfällen och 1500 barn som möttes och gjorde sin röst hörd.

Vad sjöng ni?
– Sånger skrivna av elever från Vättnedalsskolan i Tynnered. Barnen har skrivit texter och dikter som vi på kulturskolan har tonsatt. Sedan har vi spridit sångerna genom musikvideor på Youtube. Vår förhoppning var att barnen skulle kunna bekanta sig med låtarna och oss lite innan Den stora allsången.

Fungerade det?
– Ja, väldigt bra. De var införstådda i upplägget och låtarna från första stund. Dessutom blev vi som är med i filmerna lite kändisar på kuppen. Det rörliga mediet har ju en enorm genomslagskraft på den här generationen och det var fint att se den stora uppskattning som de barn som skrivit sånger och var med i videorna fick.

Hur blev allsången?
– Det var som att se en blomma slå ut. Med stor lust och stolthet har barnen tillsammans tagit sig an låtarna som berättar om deras liv och historier.

Vad var tankarna bakom att anordna Den stora Allsången?
– Vi lever i en uppluckrad och spretig tid. Förr kunde människor samlas kring en tv-kanal och alla använde samma sångbok för att det inte fanns någon annan. Det här är ett sätt att komma samman och tala ett gemensamt språk genom musiken.
– Dessutom vill vi stärka barnen i sitt skapande och visa dem att de också kan bidra. Nu finns det ju ett gäng låtar som de på olika sätt varit delaktiga i att ta fram och som andra barn kan fortsätta att sjunga.