Läsning utan gränser. Barnboksförfattaren Kerstin Lundberg Hahn från Göteborg, representerar Västsverige i ett internationellt projekt som ska uppmuntra barns läsning. Hennes bok Lyckokakan ska översättas och läsas av barn i Uruguay och Sydkorea. Projektet är en del av Litteraturstaden Göteborg.

Författarcentrum Väst presenterade sitt nystartade initiativ Läsning utan gränser på Bokmässan. Projektet är en del av Litteraturstaden Göteborg inom Unescos globala nätverk för kreativa städer, och ett samarbete med Göteborgs Stad, Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götaland och Folkuniversitetet.

Det blir barnboksförfattaren Kerstin Lundberg Hahn och boken Lyckokakan, som handlar om Oscar och hans pinsamma föräldrar, som får representera Västsverige i projektet. Det innebär att boken ska översättas och spridas i skolor i Uruguay och Sydkorea.

– Vi från Göteborgs Stad är glada att vårt läsfrämjande arbete inspirerar andra städer, och nu särskilt i Uruguay och Sydkorea. Vi har arbetat i många år som Staden där vi läser för våra barn och som Unesco Litteraturstad delar vi gärna med oss av våra läsfrämjande metoder, säger Linda Johannessen, huvudkoordinator för Litteraturstaden Göteborg.

Nödvändigt för demokrati och social hållbarhet

Ett av syftet med projektet Läsning utan gränser är att vara en plattform för internationellt kunskaps- och metodutbyte inom barnlitteratur och barns lärande. Linda Johannessen anser att vi måste ta till alla metoder som går för att uppmuntra läsningen hos barn och unga.

– Barns lust och förmåga att läsa är avgörande för både demokrati och social hållbarhet. Vi som arbetar läsfrämjande behöver bli så skickliga som möjligt, och därför är internationellt samarbete så viktigt.

”Kunnig jury”

Åttatusen barn mellan åtta och elva år i tre av Uruguays fattiga områden kommer att få läsa Lyckokakan. Juryn som valde ut boken bestod av bibliotekarien Susanne Sandström från Angereds bibliotek samt Mia Juhlin från Bokskåpets barnbokhandel och Ola Hultin från Science Fiction Bokhandeln

– Det är en väldigt kunnig jury som vet vad som fungerar för att locka barn och unga att läsa, säger Linda Johannessen.

Samtliga länder använder gemensamt utarbetade urvalskriterier. Barnboksjuryn i Uruguay och Sydkorea har ännu inte valt de barnböcker som ska översättas till svenska och spridas i Västsverige.

Kerstin Lundberg Hahn, född 1962, är uppvuxen i en by i Västerbotten men bosatt i Göteborg sedan många år. Hon debuterade år 2000 och har sedan dess skrivit över 50 böcker för barn och unga.