För att uppmuntra barn att läsa mer får alla elever i skolår tre i Göteborg en läsdagbok och en skönlitterär bok av Göteborgs Stad. Det beslutade kulturnämnden under onsdagskvällen. Genom att föra dagbok över läsandet minns eleven de lästa böckerna och läraren får hjälp att lotsa eleven vidare i läsandet.

”Läsdagboken” är just en dagbok över vilka böcker barnet har läst. Barnen kan anteckna författare, titel, datum och göra en enklare recension på ett par rader för att lättare komma ihåg vad de läst. Tanken är att främja läsningen genom att eleverna får prata om böcker och jobba med läsningen.

Det är inte bestämt vilken den skönlitterära boken blir. Barnbibliotekarier och skolbibliotekarier kommer att samarbeta för att hitta en lämplig titel.

Bokgåvan till de cirka 5.000 barn som går i trean i Göteborg, kommer att delas ut av stadsdelsbibliotek och skolbibliotek. Satsningen beräknas kosta drygt en kvarts miljon kronor.