Vid Oscar Fredriksskolan i Linnéstaden är eleverna med och formar sin lekpark intill skolan. Barnen hjälps åt med att vara arkitekter och stadsplanerare. ”Det skulle kunna bli en förebild för hela staden”, menar arkitekt och arkitekturkonsulent Mie Svennberg och inredningsarkitekt Rebecka Graf.

Lekparken nedanför skolan intill Oscar Fredriks kyrka är nedgången och sliten. Den behöver ett rejält ansiktslyft för att bli trivsam och trygg och eftersom barnen är de som bäst känner till parken så vore det synd att inte använda sig av deras sakkunskap när platsen ska fräschas upp.

Det menar Mie Svennberg och Rebecka Graf som driver projektet, och pekar på att det också ur ett demokratiskt perspektiv är viktigt att involvera barn i planerandet av den egna närmiljön och att visa att arkitektur är ett användbart verktyg som inspirerar och utvecklar också långt ner i åldrarna.

– Det är en bra metod att låta barnen vara med och påverka. Det finns massor av olika sorters vinster med det. En mycket god sådan vinst är till exempel att vi människor alltid är aktsammare om det vi själva varit med om att bygga upp, säger Mie och Rebecka.

Febrilt arbete

Just nu pågår ett febrilt och omfattande arbete bland de involverade eleverna för att få fram idéer som senare ska fungera som underlag åt beslutsfattarna.

Jobbet inleddes med att 6–7- åringarna gjorde en form av inventering av parken. Med hjälp av bland annat modeller lämnade man sedan ifrån sig stafettpinnen vidare till femmorna som i sin tur ägnar dagar åt att bygga fler modeller av parken.

– De bygger skalenligt och efter vissa teman, som exempelvis de olika årstiderna, och låter fantasin flöda så att vi kommer att få nio olika modeller som ska finnas med och ligga till grund för kommande beslut kring hur parken ska fräschas upp, säger Mie.

Barnen bygger upp olika höjdnivåer på sina modeller och mäter och jämför för att det ska vara så realistiskt som möjligt och alla har uppenbarligen roligt under arbetet.

Pilotprojekt

Gerd Cruse Sondén, arkitekt från Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg, är med under processen och dokumenterar arbetet för att projektet senare ska kunna sammanfattas på ett lättillgängligt och begripligt sätt.

– Dokumentationen kan hjälpa oss att visa upp detta arbete så att det blir det pilotprojekt vi hoppas på och att idén och metoden kan komma att användas på fler ställen runtom i staden, säger Mie och Rebecka.

Park och Naturförvaltningen betalar själva upprustningen av parken och det pedagogiska projektet bekostas av Linnéstaden med KULIS-pengar (Kultur i skolan).

Enligt Mie och Rebecka behöver det inte handla om stora kostnader.

– Skolans rektor tog initiativet till projektet och Linnéstadens kultursamordnare såg till att det blev möjligt, säger Mie och fortsätter:

– Stadens lekparker fräschas normalt upp kontinuerligt i turordning och det skulle väl vara en möjlighet att lägga in en sådan här metod i det arbetet.