För rätten till eget skapande. Dansa en bok, gå en barfotaslinga eller bygg en koja bland växterna. Under hela september förvandlas de cirka 300 kvadratmetrarna i Trädgårdsföreningen till ett Barnens växthus med oaser av läsande, eget skapande och självstyrande aktiviteter. Allt i enlighet med Barnkonventionen, som vid årsskiftet blir svensk lag.

– Det handlar om att lyfta fram barnens rätt och visa både barnen och oss vuxna vilka rättigheter barn har i enlighet med Barnkonventionen. Där ingår till exempel att få läsa på sitt eget språk, tillgången till böcker och att kunna få ett bibliotekskort. I grunden handlar det om delaktighet och att kunna påverka sin egen situation, säger Malin Carlsson, bibliotekarie och koordinator för Stärkta bibliotek.

Barns frågor och funderingar
För att illustrera barnens rättigheter används sagan form, med bland annat sagoyoga, teater, skapande workshops och fri läsning. I ett hörn av växthuset finns ett pop-up-bibliotek med gott om böcker för lässugna barn.

– Vi hittar till exempel på mycket utifrån Augustprisvinnaren ”Gropen” av Emma Adbåge, som i våras delades ut till alla förskoleklassbarn i Göteborg. Den är en perfekt ingång till barnens rätt till fri lek och fritt skapande. Vi kommer bland annat att dansa historien.

Förskoleklassbarn från två Göteborgsskolor – som nu går i första klass – har fått ställa frågor om sina funderingar kring Gropen till författaren Emma Adbåge. Både barnens frågor och Emmas svar har spelats in och den halvtimmeslånga filmen rullar så länge växthuset är öppet.

Där växterna bor på vintern
Det är i väntan på vinterförvaringen av Trädgårdsföreningens köldkänsliga utomhusväxter som det finns extra gott om utrymme i växthuset. Det tog kulturförvaltningen och park- och naturförvaltning fasta på och bestämde sig för att skapa en kreativ oas mitt i den befintliga grönskan. En plats där barnen får ta del av aktiviteter som uppmuntrar eget skapande, lek och rätten att påverka sitt eget lärande.

De cirka 300 kvadratmeterna är uppdelade i olika områden, med en blandning av lugna och mer intensiva aktiviteter.

Invigning på lördag 31 augusti
Barnens växthus invigs på lördag den 31 augusti med just aktiviteter och workshops kopplade till barnkonventionen. Syftet är att låta barnen leka, läsa och växa i sin roll som barn i Göteborg.

– Vi bjuder bland annat på teaterföreställningen Konstiga Djur med Mittiprickteatern, djurvårdare från Slottsskogen tar med sig får och höns som de berättar mer om och så kan du få vika en bokigelkott. Plus att det finns möjlighet att sitta i lugn och ro och läsa, eller tvärtom passa på att leka med andra barn, säger Malin Carlsson.

Invigningstalar gör ungdomsfullmäktiges ordförande Lilian Helgason tillsammans med Louise Pettersson, ordförande i park- och naturnämnden, och Ann Catrine Fogelgren, ordförande i kulturnämnden.

Barnens växthus är en del av Jämlik stads satsning ”Göteborg – Staden där vi läser för våra barn”.