Smälter in i naturen. ”Var börjar skogen och var slutar lekplatsen?” kan man fråga sig efter renoveringen av mötesplatsen vid Svarte Mosse i Biskopsgården. Det var så barnen ville ha det, och så blev det. På torsdagen invigdes lekplatsen som smälter in i naturen.

– Vi har planerat invigningen tillsammans, barnen och jag, säger Margareta Sjöholm på Bo bra i Biskopsgården.

Och så har processen sett ut: barn från Sjumilaskolan har ingått i planeringsarbetet från början till slut och resultatet har blivit en lekplats och mötesplats som är anpassad efter deras önskemål och trygghet.

1F54.jpg
– Det är ju helt naturligt att man frågar och utgår från vad de som ska använda en plats tycker, oavsett om det är ett torg, en tunnel eller ett gångstråk. Den här lekplatsen riktar sig framförallt till barn mellan sju och tolv år, så vi kontaktade föreningslivet och Sjumilaskolan och undrade om några femteklassare var intresserade av att ingå i dialoggruppen, säger Margareta Sjöholm.

Hinderbana in i skogen
Det var de, och exkursionerna i området satte igång omedelbart för att känna in platsens och omgivningarnas möjligheter. Sedan har man funderat över vilken typ av lekutrustning som passar området och barnens önskemål bäst och nu står hela härligheten äntligen klar.

Nu är lekplatsen full av redskap i naturmaterial, med funktioner som anknyter till den omgivande naturen. Där finns bland annat en hinderbana som fortsätter upp på berget och in i skogen, där stenar och stockar smälter in i naturen och inbjuder till fortsatt lek.

Soldäck och duschar
– Samtidigt är lekplatsen tillgänglighetsanpassad med till exempel gummiasfalt som underlag och behagliga sittmöbler. Park- och naturförvaltningen har tillsammans med Trygg, vacker stad gjort en ny brygga och ett större soldäck att sitta på, nya duschar, en bättre sophantering, bättre gångvägar och en tydligare entré till området, säger Margareta Sjöholm.

35FE.jpg