Nyinvigning av utställning om Vidkärrs barnhem. Göteborgs Stadsmuseums gripande utställning om Vidkärrs barnhem går nu vidare till Kulturhuset Kåken. Den invigs på söndag 29 november och visas på Kåken till och med 3 mars 2016.

Utställningen om Vidkärrs barnhem visades på stadsmuseet tidigare i år. Några exakta besökssiffror finns inte, men den var mycket välbesökt.

– Jag vet att den var uppskattad, den är väldigt gripande, säger Martin Wahlqvist, programproducent på Kulturhuset Kåken.

– Eftersom vi ligger så nära, var det naturligt för oss att ta över och hålla frågan levande. De här barnens historier har ju varit i skymundan så länge, säger Martin Wahlqvist.

80 år i dagarna
Kulturhuset Kåken ligger bara någon kilometer från platsen där Vidkärrs barnhem låg, vid Torpagatan. I dagarna är det 80 år sedan barnhemmet invigdes av socialminister Gustav Möller, den 19 november 1935.

Vidkärrs barnhem var ett av Sveriges största. Här passerade tusentals barn under årens lopp, fram till stängningen 1976. Tanken var att de bara skulle bo där tillfälligt, i väntan på långsiktiga lösningar. Men många blev kvar länge, en del i flera år.

I de tio husen med fågelnamn fanns plats för 170 barn mellan ett och sexton år. Här fanns också en skola och en isoleringsavdelning med plats för 24 barn.

Vidkärrs barnhem ansågs vara enastående – modernt och med barnens bästa för ögonen. Men långt senare kom en annan bild fram, bland annat via tv-dokumentären Stulen barndom och föreningen Samhällets styvbarn.

Ett av de värsta
Först år 2011 bekräftade den statliga Vanvårdsutredningen en bild av vanvård och övergrepp på många svenska barnhem. Och Vidkärr var ett av de värsta.

I utställningen kan man se och höra några barns berättelser och får veta hur det gick senare i livet för några av dem.

– Utställningen berättar på flera olika sätt, med inspelade intervjuer med barnen, som nu är vuxna, med journaler och med rekvisita, till exempel sängkläder med inlagda citat från barnen, berättar Martin Wahlqvist.

Öppet samtal
Under vernissagen på söndag ordnas ett öppet samtal om utsattheten för ett barnhemsbarn. Inbjudna gäster resonerar och reflekterar tillsammans med publiken: Hur såg det ut då och hur ser det ut idag för barn på familjehem? Vad kan vi lära av historien och hur kan vi bli bättre på att ge samhällsplacerade barn den trygghet de behöver?

Det öppna samtalet leds av journalisten Sarah Britz. Deltagare är bland andra Lena Ernst Lagergren från social resursförvaltning, Fia Adler Sandblad från Adas Musikaliska teater, som har personlig erfarenhet av vistelse på barnhem, samt en representant från Samhällets styvbarn.

Utställningen om Vidkärrs barnhem är producerad av Göteborgs Stadsmuseum, med stöd av social resursförvaltning.