Livsviktig kultur. Syftet med Barnkulturåret Göteborg 2012 har varit att uppmärksamma, skapa debatt och sprida kunskap. Boken ”Om jag inte får sjunga så dör jag” innehåller ett urval av aktiviteterna under året – men framförallt handlar den om alla barns rätt till konst och kultur.

Egentligen var barnkulturåret ett sätt att omsätta FN:s barnkonvention i praktiken: Konst och kultur är en rättighet, något som alla barn ska ha tillgång till oavsett sociala, ekonomiska, intellektuella eller fysiska förutsättningar.

Och förhoppningsvis var det lite lättare än vanligt för unga göteborgare att delta i kulturlivet förra året. Några av de aktiviteter som anordnades finns med i boken ”Om jag inte får sjunga dör jag”.

– Men det är bara ett litet nedslag. Kultur kan vara så mycket – barn som hänger upp konst i träden i Linnéstaden eller Lilla filmfestivalen som arrangerades för första gången, säger Annelie Eriksson, som varit projektledare för Barnkulturåret Göteborg 2012.

Inspiration att ta barnkultur på allvar
Förutom återblicken ska boken också fungera som inspiration till fortsatt fokus på barnkultur. Den innehåller bland annat blogginlägg från Barnakademin. Där ger skribenter som Dilsa Demirbag-Sten, Lis Hellström Sveningson, Ola Lindholm och Suzanne Osten sin syn på kultur utifrån barnperspektivet.

– Tanken är att uppmärksamma kraften och betydelsen som kultur har för barn och unga. Att ta den på allvar. Många av artiklarna i boken är viktiga samtalsämnen, säger Annelie Eriksson.

Många aktiviteter vände sig till vuxna
Under Barnkulturåret Göteborg 2012 har vuxna varit en lika viktig målgrupp som barnen.

– Det är de vuxna som möjliggör eller omöjliggör barns tillgång till konst och kultur. Därför har många aktiviteter riktat sig till vuxna, det har varit fortbildningar och diskussioner kring förutsättningar och delaktighet, säger Annelie Eriksson.

Hennes förhoppning är att barnkulturåret får en långsiktig effekt.

Göteborg fortsätter satsa på barnkultur
– Året har satt i gång mycket diskussioner. Om hur institutioner och det fria konstlivet kan samverka, men också om hur samhället ser på kulturfrågor. Vad är det man drar ned på och vilka får ta del av konst och kultur?

En och en halv miljoner kronor har satsats på Barnkulturåret Göteborg 2012 och kulturnämnden har beslutat att sätta av lika mycket 2013.

– Pengarna ska användas till kompetensförsörjning inom barnkulturområdet. Bland annat kommer vi jobba vidare med hemsidan som ska vända sig till alla som jobbar med barnkulturfrågor, säger Annelie Eriksson.