Att ha sitt barn på förskola är en självklarhet för många idag. Men det har inte alltid varit så. På lördag 9 oktober invigs Lyda, leka, lära på Stadsmuseet En utställning om den svenska barnomsorgens historia under 150 år, men också om synen på pedagogiken, på barnet, föräldraskapet och modersrollen.

Utställningen utgår från nutiden och undersöker också varifrån dagens barnomsorg har utvecklats och på vilka villkor. Frågan om vem som skulle ta hand om barnen uppstod på allvar kring förra sekelskiftet, när flyttlassen gick från landsbygden till stadens industrier.

Skambelagt att lämna bort barnen

Den stora utbyggnaden av barnomsorgen kom på 60- och 70-talet när kvinnorna på allvar kom ut i arbetslivet. Innan dess fanns det ganska lite barnomsorg. Barnomsorgens utveckling är i mycket en spegling av kvinnans frigörelse och hennes rätt till arbete.

– Det var först då som det blev riktigt accepterat att ha sina barn i förskolan. Innan dess hade det varit lite skambelagt som ensamstående mödrar var tvungna att ta till, säger Marie Nyberg, utställningsansvarig.

– Eller så handlade det om avgiftsbelagda barnträdgårdar med montessoripedagogik, där medveten medelklass lämnade in sina barn några timmar i taget för att de skulle utvecklas, fortsätter hon.

Nio av tio barn går i förskola

Idag går 90 procent av alla barn i förskoleåldern i förskola. Det har blivit det som är det helt vanliga.

– Att våra barn blir omhändertagna av någon annan medan vi arbetar är en del av välfärdssamhället. Men diskussionen pågår fortfarande; om delat föräldraskap och hur länge barnen ska vara på förskolan.

Lyda, lära, leka

Mycket har förändrats men mycket kommer också tillbaka. De tre orden i utställningens namn symboliserar det: Lyda, lära, leka.

– Vilket av dem man fokuserat på har varierat över tid. Mycket går faktiskt i vågor, berättar Marie Nyberg.

Föremålen från utställningen är hämtade från Göteborgs stadsmuseums och Borås museums magasin. Allt från gamla kulramar till barnförkläden, men också ”rosa tornet” och ”bruna trappan”, originalföremål från montessoriverksamheten på 30-talet.

Gamla leksaker från Plikta

En del material kommer också från en helt ny insamling, från den numera avvecklade öppna förskolan på Plikta, som byggdes på 70-talet.

– Det var någon som lagt undan allt på sitt tjänsterum; en orange rutschbana i plast, en nalle med stålmannendräkt, böcker som Totte på dagis, kasperdockor … allt möjligt. Till slut ringde hon och sa att hon inte hade plats för allt längre. Det var faktiskt där som hela idén till utställningen uppstod.

Men fokus i utställningen ligger inte på nostalgi. Avstampet är i nutiden. Därför får även en handfull nutida förskolor utrymme att ställa ut om sin verksamhet. Först ut är Lilla Samskolans förskola. Efter ett par månader blir det en annan.

Fotnot:
Utställningen visas på Göteborgs stadsmuseum 9 oktober 2010-1 maj 2011. Därefter går den vidare som vandringsutställning i regionen.