Påverkar lek, inlärning och utveckling. Barns kontakt med djur i vardagen är betydelsefull, det visar en ny rapport som sammanställer forskning om ämnet. “Det finns många bevis för att djur främjar barns utveckling, lärande och hälsa och vår kontenta är därför att man bör ta hänsyn till det när man samhällsplanerar, säger Linda Thelin, zoolog för Slottsskogens djurpark, Göteborgs Stad, och medförfattare till rapporten.

Linda Thelin, zoolog på park- och naturförvaltningen.

Park- och naturförvaltningen har genom Slottsskogen, kartlagt utifrån befintliga studier hur barn påverkas av kontakt med djur.

Kartläggningen har gjorts i samverkan med en grupp forskare från Statens lantbruksuniversitet SLU och Lunds universitet. Det resulterade i forskningsrapporten “Barns kontakt med djurliv i vardagen”.

– Slottsskogen är en central park med stora gröna ytor och både vilda och hägnade djur. Det är en styrka för Göteborg att den finns. Vi vill vara med och främja biologisk mångfald och en hållbar framtid, säger Linda Thelin som fokuserat på barns möte med hägnade djur till rapporten.

– Då behöver vi förståelse för vad djuren betyder för upplevelser som människor har i Slottsskogen, för att kunna göra vår verksamhet så bra som möjligt, fortsätter Linda Thelin.

Djuren saknas på samhällsnivå

Det finns också ett samhällsperspektiv. Hur barn ska ges de bästa förutsättningarna för att växa upp och hur skola, fritid och bostadsområden bör utformas för att tillgodose barnens behov är något som diskuteras i samhället.

– Men deras kontakt med djur, och vad det betyder, är något som saknas på samhällsnivå.  Där tycker vi som gjort den här sammanställningen att djuren saknas, speciellt djur i ett vardagsperspektiv. De gånger djur finns med så är det oftast som definition av naturen i stort, säger Linda Thelin.

Främjar barns utveckling

Det finns en del studier om hur tamdjur påverkar barns lek, inlärning och utveckling. Linda Thelin berättar att flera studier visar att barn som vuxit upp med djur har en högre social och medkännande förmåga än barn som inte vuxit upp med djur. Däremot finns det inte lika mycket studier kring barns möten med vilda djur.

– En del studier säger att barn som inte upplevt vilda djur också har ett lägre intresse för vilda djur. Om man spånar fritt kring det så har de troligtvis inte heller någon större förståelse för att djuren behöver fortsätta att existera.

Ta hänsyn till djur och rädsla

Besök i en djurpark kan ge både kunskap om och intresse för djur och vikten av biologisk mångfald. Det kan leda till ett fortsatt engagemang, men det är inte självklart att man agerar på ett sätt som främjar biologisk mångfald bara därför. Handlingar som främjar bevarande inträffar mer sannolikt när en person har en egenupplevd koppling, känsla och erfarenhet av arten.

– Vår slutsats är att samtidigt som man bör lyfta denna fråga på samhällsnivå så behöver man ta hänsyn till andra aspekter, som djurens välfärd och också till exempel rädslor för djur.

Eget engagemang är viktigt

Slottsskogen erbjuder både spontana besök och aktiviteter som lektioner för skolklasser, temadagar och Barnens zoo på sommaren för att locka in till djur- och naturmöten.

– Vi vill titta på hur vi kan erbjuda fler djurmöten och varierande djurmöten. Slottsskogen har en stor potential för biologisk mångfald. Men det är det egna engagemanget för natur och djur som kommer vara helt avgörande i framtiden om vi ska kunna ha en biologisk mångfald, säger Linda Thelin.