”De behöver få uttrycka sina känslor”. Hallå där Karin Blixt! Du är projektledare på Teater Trixter som i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska museum inviger den nya utställningen Mollusker och människor på fredag. I den har ni låtit barn uttrycka sina tankar och associationer om havet och klimatförändringar. Varför?

– För att lyfta unga människors känslor och funderingar kring dessa frågor och ge dem ett utrymme i det offentliga rummet. Vi vuxna har många plattformar och kanaler för att prata om klimatförändringarna, det har inte barn på samma sätt. Vi vill skapa det.

Hur ser utställningen ut?
– Det är konstnärliga verk av ungefär 150 barn som genom bild, form och ord fått uttrycka sina tankar och associationer om havet och klimatförändringar. Bland annat finns tavlor och skulpturer av petflaskor.

Hur gick processen till?
– Vi har besökt skolor och träffat barn i åldrarna nio till femton. Först har de fått lyssna på marinbiolog Kennet Lundin som har berättat om klimatförändringar i våra egna hav, många gånger vet vi mer om hur korallreven påverkats än hur det ser ut här hemma. Men framförallt har han pratat om allt fantastiskt som händer i havet. Det kan tyckas så väsensskilt från oss men om vi lär känna havet kommer vi få en stark relation till det.

Karin Blixt.

– Barnen fick också lyssna på en ljudskulptur av kompositören Björn Knutsson med ljud från Marianergraven. Det är världens djupaste havsbotten och ligger cirka 11 034 meter under ytan. I inspelningen kan man höra ljud från propellrar, fiskar som tycks prata med varandra och stormar på havsytan. Därefter fick barnen skapa fritt.

Vilka reaktioner har ni mött från barnen?
– Mestadels ett jättestort engagemang. Enormt. De flesta unga tänker väldigt mycket på de här frågorna och har ett stort behov av att få uttrycka sina känslor och tankar – de kommer ju påverkas mest av klimatförändringarna. Pedagoger och många andra vuxna gör ett fantastiskt jobb ute på skolor och i olika verksamheter där barnen får bearbeta, lära sig mer och prata om det som händer nu. Men i det offentliga rummet är det ett jätteglapp mellan Greta Thunberg och alla andra. Unga människor behöver förhålla sig till klimatförändringarna och deras röst måste få komma till tals.