Färre anmälda stölder och mindre klotter. Hela sommaren har barn och ungdomar kunnat aktivera sig med basket och kultur vid Friskväderstorget i Biskopsgården. Det är en stor anledning till att anmälda brott i området gått ner med 46 procent anser kommunpolisen Daniel Johnsson.

Foto: Håkanson United

Bonnier Hoops heter den basket- och kultursatsning som genomförts för andra sommaren i Biskopsgården. Det handlar om att på ett roligt och inspirerande sätt främja läsning och det skrivna ordet med hjälp av basket och olika kulturyttringar.

I år fanns streetbasketplanen på Friskväderstorget och området, som även hade pysselhörna och läshörna, var öppet med vuxen personal mellan klockan 11 och 21 på vardagar och 15–21 på lördagar under hela sommarlovet.

– Tanken är att det ska finnas något kul att göra för små, ungdomar och vuxna hela sommaren. Något som är bestående, som man kan räkna med under en längre tid. Vi vet att ungdomarna speciellt uppskattade att de nu kunde planera in träffar med kompisar under sommarlovet, säger Lovisa Trell, samordnare för Trygg i Västra Hisingen, ett samarbete mellan polisen och stadsdelsförvaltningen.

Utomhusbrott som klotter
När polisen nu kollat statistiken för anmälda brott under sommaren märks en signifikant nedgång just i närområdet till aktivitetsområdet på Friskväderstorget – precis som förra sommaren.

– Vi vågar påstå att det till stor del har att göra med just den här satsningen, för i andra delar av Biskopsgården syns inte samma minskning, säger kommunpolisen Daniel Johnsson.

Sedan basket- och kultursatsningen startade har anmälda brott minskat med 46 procent. Det handlar om utomhusbrotten som klotter, skadegörelser, misshandel och rån.

Förutom att anmälda brott minskar tycker Daniel Johnsson att aktiviteterna gjort det enklare att skapa bättre relationer mellan polisen och ungdomarna.

– Det är lättare när det finns ett forum att lära känna varandra än att gå fram till någon på ett torg.

Föreningsvandringar på helger
Även andra insatser görs för att öka tryggheten i stadsdelen genom Trygg i Västra Hisingen.

– I somras startade vi föreningsvandringar. Representanter för föreningar i stadsdelen kvällsvandrar på fredagar och lördagar, och får för det ett föreningsbidrag. Hittills är sju föreningar i gång och hittills har ungefär 80 vandringar genomförts, säger Lovisa Trell.

Föreningsvandringar hänger samman med den önskan som finns om att öka vuxennärvaron på gatorna.

– I det längre perspektivet hoppas vi att det leder till att fler vuxna vill vara ute, att insatsen skapar trygghet för andra vuxna. Vi håller även regelbundna föräldradialoger, där vi också pratar om hur viktigt det är att vara ute som vuxen.

Bonnier Hoops Biskopsgården är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Bonnierförlagen, Svenska Basketbollförbundet, Bokmässan, Göteborg & Co, Polisen, Bostadsbolaget, Poseidon, Bo Bra och Västra Hisingen Basket.

– Satsningen har varit jättelyckad, bland annat utifrån att det varit välbesökt och att många boende, som vi pratat med, har varit väldigt positiva till att det funnits en aktivitet under hela sommarlovet, säger Lovisa Trell.

Det är ännu inte bestämt om det blir en fortsättning på sommarlovskonceptet nästa år. Satsningen kommer att utvärderas av inblandade aktörer inom kort.

Foto: Håkanson United