Bra på bemötande och delaktighet. Fritidsverksamheten Bergsjögården får ta emot årets upplaga av det nationella nätverket Keks kvalitetspris. Utmärkelsen får de för ett lyckat arbete med att ge bra bemötande, skapa delaktighet och trygghet på fritidsgården.

− Ungdomarna på Bergsjögården uppger att de känner sig välkomna, blir lyssnade på och får vara med och tycka om vad det ska finnas för verksamhet på fritidsgården, säger Lena Svärd, områdeschef för kultur och fritid i Östra Göteborg.

Hon säger att kvalitetspriset är kopplat till en enkät där ungdomarna själva får svara på hur de uppfattar verksamheten utifrån nätverket Keks så kallade ”good enough”-mål.

− Det är mål kring bemötande, delaktighet och trygghet. De målen har Bergsjögården nått upp till på ett bra sätt, säger Lena Svärd.

”Lysande exempel”
Enligt Keks prismotivering har Bergsjögården ”under året utvecklat verksamheten inom samtliga områden och därigenom blivit ett lysande exempel på den kraft och det engagemang som finns i Bergsjön”.

Nätverket Keks finns sedan 2005 och samverkar för kvalitet och kunskap i den öppna ungdomsverksamheten runt om i landet.