Arkitekttävlingen har börjat. En mötesplats där alla känner sig välkomna och där det finns utrymme för eget skapande. Det är visionen för kulturhuset i Bergsjön. Arkitekttävlingen som ska leda fram till ett färdigt förslag är nu inledd. Fyra arkitekter väljs ut att lämna bidrag som ska vara färdiga i december.

Målet är klart – kulturhuset i Bergsjön ska fungera som en mötesplats som utvecklar det övriga kulturutbudet i staden. Men hur ska huset som ska byggas vid Rymdtorget se ut?

För att få in så bra förslag som möjligt kring det anordnar Göteborgs Stad en arkitekttävling genom fastighetsbolaget Higab. Den första fasen har nu inletts.

I en inledande uttagningsomgång ska fyra arkitektbyråer väljas ut. De ska sedan ta fram varsitt förslag utifrån önskemålen om hur huset ska fungera.

– Det är en avvägning. Det är viktigt att få med det som kommit in från dialogen och från samtal med verksamheter. Samtidigt vill vi inte styra för mycket. Vi kanske får in jättebra lösningar som vi inte har tänkt på, säger Per Ottosson, projektledare på SDF Östra Göteborg.

Dialog om innehållet
Våren 2012 bestämde Göteborgs kommunfullmäktige att staden ska få ett nytt kulturhus och att det ska placeras i Bergsjön. Året därpå inledde stadsdelsförvaltningen en dialog med medborgarna om vilka behov som finns och vad ett kulturhus bör ge plats för.

Utifrån detta har planen för kulturhuset växt fram. Det ska ligga i ena änden av Rymdtorget, väl synligt för dem som kommer gående från spårvagnshållplatsen. Bergsjöns bibliotek ska flytta in, det ska finnas ett kafé och salar för bland annat bio och teater.

Dessutom blir det en yta för inomhusodling och öppna verkstäder där besökarna kan skapa själva.

– Själva tanken är att man inte bara ska vara konsument i huset utan även producent. Exakt vad som ska finnas i verkstäderna är inte klart än, men det skulle till exempel kunna vara att det finns en keramikugn som går att använda, eller ett gäng symaskiner, säger Per Ottosson, projektledare.

Plats för möten
Ett tydligt önskemål från boende och föreningar har varit att kulturhuset ska fungera som en mötesplats. Både genom att miljön är lättillgänglig och genom att det finns lokaler för möten och aktiviteter.

– Det ska vara ett öppet hus med låga trösklar där man kan känna sig välkommen oavsett vem man är.

Budgeten för kulturhuset i Bergsjön är 115 miljoner kronor. Ytan planeras bli 2 280 kvadratmeter. Det innebär att det blir ungefär lika stort som Kulturhuset Kåken.

Bidragen i arkitekttävlingen ska vara inne i december. Vinnaren utses i april 2017 och bygget beräknas sedan börja sommaren 2018.