De göteborgska biblioteken har nöjda besökare, visar en enkätundersökning som genomfördes i höstas. Bemötandet och servicen fick extra höga betyg, inte minst på de mindre stadsdelsbiblioteken, medan lokalerna och verksamhetens innehåll fick något lägre. De göteborgska biblioteken har nöjda besökare, visar en enkätundersökning som genomfördes i höstas. Bemötandet och servicen fick extra höga betyg, inte minst på de mindre stadsdelsbiblioteken, medan lokalerna och verksamhetens innehåll fick något lägre. 

Helhetsbetyg 78, på en 100-gradig skala, blev det gemensamma resultatet för Göteborgs 24 kommunala bibliotek när höstens enkätsvar summerades. Resultatet är en ytterligare, om än liten, förbättring jämfört med den förra undersökningen, från 2006, då betyget blev 77. – Man måste nog säga att det är ett väldigt gott betyg, göteborgarna verkar helt klart uppskatta sina bibliotek, säger Christina Persson, chef Stadsbiblioteket, som fick 75 i helhetsbetyg. Bra bemötande i Askim Allra bäst i undersökningen gick det för stadsdelsbiblioteket i Askim, som fick så mycket som 88 i helhetsbetyg. Vad gällde parametern Personalens bemötande blev betyget smått osannolika 97 av 100 möjliga. – Det är vi naturligtvis väldigt glada och stolta över, eftersom vi har som ett uttalat mål att alla våra besökare ska bli sedda direkt när de kommer in. Även om vi kanske inte kan hjälpa dem på direkten så ska de i alla fall känna sig välkomnade. Att ha den attityden ligger ju på något sätt i ett serviceyrkes natur, säger Askim-bibliotekets chef Steve Embretsson. Mer delaktiga besökare I Askim precis som på de flesta andra biblioteken blev omdömena lägre när det gäller delaktighet/påverkan och verksamheternas innehåll, i genomsnitt för alla biblioteken hamnade båda betygen på 71. – Vi jobbar hårt för att avläsa besökarnas behov och anpassa vårt utbud i den här föränderliga medievärlden. Men vi måste jobba vidare med att involvera besökarna i vilka inköp av olika medier vi gör och vilka kurser och utställningar vi arrangerar. På webben kan vi också bli mer interaktiva, säger Christina Persson. Lokalernas utformning är en annan faktor som biblioteken behöver arbeta vidare med, enligt enkätundersökningen. Vitt skilda behov – Det är något som vi är väl medvetna om, det är ofta trångt vilket gör att besökare med olika intressen och behov ofta tvingas nöta på varandra. De som vill ha läsro och skolelever som gör grupparbeten behöver olika typer av utrymmen, säger Christina Persson. För Stadsbibliotekets del är utställningen om den tänkta utbyggnaden inne på sina sista dagar. Under tisdagen plockas den ner. – Det är sista chansen för allmänheten att lämna in synpunkter på hur de vill att det framtida biblioteket ska se ut. Om sedan allt rullar på som det är tänkt kan vi kanske ha byggstart andra halvåret 2010 och vara klara någon gång 2011, säger Christina Persson. Undersökningen genomfördes på 24 bibliotek under oktober 2008. Enkäterna delades ut till besökarna på respektive bibliotek.Totalt svarade 5 474 biblioteksbesökare, vilket motsvarar en svarsandel på 68 procent. Anders EgleLokalernas utformning är något som biblioteken ska arbeta vidare med, för att passa olika besökares behov. Foto: Helio Ruiz