Gäller från lördag 19 december. Efter fredagens besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten om skärpta rekommendationer för att hindra smittspridningen stänger alla Göteborgs Stads bibliotek inom kulturförvaltningen för besökare från och med idag lördag 19 december. Detta efter ett beslut av kulturnämndens ordförande.

Bibliotekens alla digitala tjänster är fortsatt tillgängliga dygnet runt. Det gäller till exempel att låna e-böcker eller strömma film. Läs mer på goteborg.se/lanadigitalt

De nya restriktionerna innebär att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig, omedelbart bör stängas ram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.

Beslutet om biblioteken gäller fram till den 24 januari eller tills annat beslutas.