Nu kan alla göteborgare med lånekort sitta hemma och söka kvalitetssäkrad information. Stadens bibliotek erbjuder gratis tillgång till ett tiotal välkända och seriösa databaser – som författarlexikonet Alex och uppslagsverket Encyclopedia Britannica.

De allra flesta professionella databaser är på tok för dyra för att en privatperson ska ha råd med ett eget abonnemang. Ändå är tillgång till den här sortens källor ofta nödvändigt för alla som studerar eller av andra skäl letar seriös information med tydliga källhänvisningar.

Bra när biblioteket är stängt

Folkbiblioteken i Göteborg har löst detta genom att gå samman och gemensamt upphandla ett urval databaser. Hädanefter går det att surfa hemifrån, från jobbet eller skolan, och samtidigt ta del av bland andra Landguiden, med massa info om världens länder, eller stipendiedatabasen Global Grant.

– Det är ju inte alltid man kan ta sig till ett bibliotek för att söka information och ibland har vi stängt. Då är det bra att databaserna går att nå även från andra datorer, säger Linnéa Sjögren, bibliotekarie på Stadsbiblioteket.

Logga in med PIN-kod

Hur gör man för att komma åt databaserna hemifrån?

– Det enda som behövs är ett bibliotekskort och en PIN-kod, som man kan få genom att gå in på ett bibliotek och hämta ut den med hjälp av sin legitimation. Sedan är det bara att logga in via Stadsbibliotekets eller stadsdelsbibliotekens hemsidor, säger Linnéa Sjögren.

Utöver de tio databaser som man kan nå hemifrån är ytterligare ett antal tillgängliga via folkbibliotekens datorer. Några är nya, som till exempel släktforskningsbasen Genline och Energi- och Miljöfakta.