Samhällsviktig funktion. Göteborgs bibliotek öppnar igen på måndag 4 januari. De återgår då till det läge som gällde före stängningen den 19 december. ”Det känns fint att kunna öppna biblioteken igen men vi uppmanar fortfarande alla att i största möjliga mån använda sig av våra digitala tjänster, säger Anette Eliasson, sektorchef för biblioteken i Göteborg.

– Vi jobbar nu på så fort vi kan för att kunna öppna den 4 januari. Biblioteken är en viktig grundpelare för människors rättigheter och ska ju verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, fortsätter Anette Eliasson.

Hon uppmanar besökarna att inte stanna i lokalerna längre än absolut nödvändigt.

– Vi måste bidra till att minska smittspridningen samtidigt som vi ska hålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Take away för alla

Stadsbiblioteket, som varit stängt sedan 16 november, öppnar en begränsad yta i entrén för att hämta reservationer och lämna tillbaka lånade böcker. Dessutom finns ett fåtal datorer på drop-in med självservice.

– Vi kommer också att återuppta våra take-away-erbjudanden för alla. Om det är en fysisk bok som ska lånas vädjar vi till alla att förboka den, göra en reservation. Då går besöket på biblioteket mycket fortare, säger Anette Eliasson.