Läsecirkel med fokus på reflekterande samtal. Hallå där, Maria Andersson, Hälsolots i Centrum Majorna-Linné. I oktober startar ni en läsecirkel som kallas Biblioterapi. Vad är det?

– Det är en läsecirkel där man läser en bok och träffas för att prata om den. I en vanlig bokcirkel pratar men kanske om språket, hur boken är skriven och uppbyggd. I vår cirkel har vi mer fokus på vad boken väcker för känslor hos den som läser, och så pratar och reflekterar vi om det tillsammans i gruppen. Ofta kanske man jämför det som händer i boken med något som hänt i ens eller en närståendes liv.

Varför är det bra?
– Man vet i dag att läsande kan ha en läkande kraft och att träffa andra och reflektera och diskutera det man har läst kan vara utvecklande. Vi läser skönlitteratur, romaner, och inte för tjocka eller svåra böcker. Och man behöver inte vara en van läsare för att vara med i vår läsecirkel.

Vem får komma?
– Läsecirkeln lämpar sig för den som känner lättare oro eller stress och vill reflektera tillsammans med andra. Det kan vara att det är lite svajigt i livet, kanske efter en skilsmässa, för att man blivit arbetslös eller känner sig stressad. Man kanske går och funderar mycket och då kan det vara bättre att prata med andra. Läsecirkeln leds av en bibliotekarie och en volontärsamordnare.

 Hur anmäler man sig?
– Kontakta oss på halsolots@centrum.goteborg.se eller på 031-365 70 54. Det går också jättebra att ringa och fråga oss om man är nyfiken och vill veta mer om vad biblioterapi är. Läsecirkeln kommer att vara på torsdagar jämna veckor klockan 10.30-12, och startar den 3 oktober.