Hästar och ryttare i Billdals ridklubbs stall kan se fram emot en tillvaro med bättre svängrum. Idrotts- och föreningsnämnden beslutade i veckan att bidra med 1,2 miljoner kronor till en sedan lång tid påkallad ombyggnad av stallet. Totalt beräknas renoveringen kosta 1,6 miljoner.

Verksamheten har under flera år drivits på dispens från miljöförvaltningen, eftersom stallet inte uppfyller gällande regler när det gäller minimimått för olika utrymmen.

Färre hästar

– Det handlar om en total utblåsning av stallet. Bara ytterväggar och tak behålls, berättar Ulf Laren, handläggare på förvaltningen.

Efter ombyggnaden kommer det att finnas plats för 20 hästar, i stället för dagens 25.

Billdals ridklubbs stall är en av ett tiotal anläggningar i kommunen som prioriteras i den utvecklingsplan för ridsporten i Göteborg som idrott- och föreningsnämnden beslutade om i augusti i år.