Boende bidrar till ökad trygghet. I november lyser Biskopsgården upp. Med hjälp av boende i stadsdelen kommer ljusfestivalen Lights in Biskopsgården bjuda på ljusinstallationer som stärker tryggheten i höstmörkret.

Den åttonde november inleds den första upplagan av ljusfestivalen Lights in Biskopsgården. Gångtunnlar, träd, lekplatser och andra delar av stadsdelen kommer att förvandlas till lysande konstinstallationer.

Festivalens fokus är naturområdet Svarte mosse där en vandringslinga kommer att kantas av ljusinstallationer. En del av verken formas med hjälp av boende i Biskopsgården. Kvinnor i projektet communitydans ska till exempel samlas till en dans-workshop med inspiration från Svarte mosses natur och små ljuskällor fästa på kroppen. Deras dans lägger sedan grunden till en av ljusinstallationerna.

– Det känns väldigt roligt invånarna själva fått bidra till festivalen och de trygghetsskapande insatserna, säger Jonathan Björk, koordinator kultur- och fritidsarrangemang i Västra Hisingen.

Globala historier i ljus
Temat för Lights in Biskopsgården är Go Global, vilket också är en del av stadens jubileumstema inför 400 års firandet. Temat handlar om att Göteborg alltid har präglats av världen. I Biskopsgården bor människor med globala historier som nu kommer att visualiseras genom olika ljusinstallationer.

Efter ljusfestivalen ska Biskopsgården arbeta vidare med att ta fram förslag på mer permanenta ljusinstallationer som kan öka den upplevda tryggheten stadsdelen.