Tillträder 1 maj. Björn Varenius utsågs på onsdagen till ny chef för Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. Han är för närvarande stabschef vid statens maritima museer i Stockholm.

– Med Björn Varenius får Sjöfartsmuseet Akvariet en mycket kompetent och erfaren chef som kommer att leda museet in i ett nytt skede av utvecklingsarbetet med fas två i den ombyggnad och modernisering av huset som ska påbörjas under 2014, säger kulturchef Björn Sandmark vid kulturförvaltningen.

Björn Varenius, som är filosofie doktor och född 1954, har tidigare arbetat vid Riksantikvarieämbetet, Jönköpings länsmuseum och Umeå universitet. Han tillträder sin nya befattning den 1 maj.