Blå Stället i Angered var Sveriges första kulturhus i en förort när det invigdes för 30 år sedan. Idag är det hårt utnyttjat, slitet och otidsenligt. Hur ska det förnyas? Och vilka ska det vara till för? Nu startar Blå Stället dialoggrupper som i vår ska skissa hur kulturhuset bäst kan byggas om.

Starten för dialoggrupperna sker vid en konferens med mingel och fika på torsdagskvällen. Det blir fem grupper: kulturutövare, näringsliv, brukare, personal samt lokalpolitiker.

Varje grupp får ett dussin personer och tillräckligt många har redan anmält intresse för att vara med och forma Blå Ställets framtid.

”Det här ska vara öppna samtal”

– Vi räknar med ett 60-tal personer från början. Men det här ska vara öppna samtal, så fler grupper och människor kan tillkomma under processens gång om intresset finns, säger projektledaren Tom Löyche.

Dialoggrupperna ska träffas tre gånger och får inspiration av bland andra konstnären Svenrobert Lundquist samt artisten och skribenten Henrik Wallgren.

Första mötet blir alltså på torsdagskvällen, då man förutsättningslöst ska fundera kring vad ett kulturhus ska vara, vem det ska vara till för och hur en kreativ mötesplats ska vara.

Förstudie till Blå Ställets förnyelse

– Sedan träffas vi i samband med Blå Ställets 30-årsjubileum i april. Då ska det handla om utveckling och konkretisering av idéerna från första träffen. Till sist syns vi i maj, med fokus på olika strategier för att lyckas med arbetet, till exempel vilka partners vi måste få med oss, säger Tom Löyche.

Dialoggrupperna är en viktig del i den förstudie kring en förnyelse som Blå Stället fått pengar till från Nutek och EU:s strukturfond. Förstudien ska pågå i ett halvår och avgöra vilken ombyggnad, tillbyggnad eller annan förnyelse som behövs.

– Vi valde det här arbetssättet i stället för en traditionell arkitekttävling. Nu får vi en massa inspel om hur huset kan bli mer attraktivt för näringslivet, vad som skulle locka fler boende i Angered att komma och mycket annat som kommer att finnas med i förstudien, säger Tom Löyche.

Ökad beläggning sliter på lokalerna

Förstudien ska sedan ligga till grund för en ansökan om pengar för att bygga om. Hur mycket som krävs är oklart, men behoven är stora, till exempel ny entré, moderniserad teater med anslutande verkstäder, utställningshall, konferenslokaler, moderniserat café, aktivitetsytor av olika slag, funktionsanpassat medborgarkontor och en modernare arkitektur.

Under de senaste tre-fyra åren har aktiviteterna på Blå Stället tredubblats.

– Idag hyr vi ut till bröllop, fester och utställningar. Beläggningen och trycket har ökat markant. Det är kul – men det sliter också på lokalerna, säger Tom Löyche.