Framtiden för kulturhuset Blå Stället håller på att ta form. Vid två dialogmöten i vår har idéer vaskats fram och på tisdagen är det dags för den tredje och sista träffen: Hur ska idéerna förverkligas?

Det 30 år gamla kulturhuset i Angered är hårt utnyttjat och behöver byggas om. Frågan är hur och till vad? För att få djupt förankrade svar, valde Blå Ställets ledning att arrangera dialoggrupper – med kulturutövare, brukare, näringsliv, personal samt lokalpolitiker.

Kreativ mötesplats

Den första träffen ägde rum i mars på temat ”Vad är en kreativ mötesplats?”. Den andra hölls i samband med Blå Ställets 30-årsfirande i april och hade rubriken ”Utveckling av idéer”.

Några tankar som kommit fram är att Blå Ställets entré behöver vara mer välkomnande, att det är för mycket stängda dörrar och korridorer, att caféet är för undangömt, att det ska finnas öppna danssalar och mer familjeverksamhet samt en önskan att huset ska ”sprida ut sig” i området.

Ska ansöka om pengar till ombyggnad

Ännu finns inga pengar till en ombyggnad. En ansökan om pengar kommer först sedan dialoggrupperna avslutat sitt arbete och en förstudie är klar. Och nu ska alltså idéerna från de två tidigare mötena ligga till grund för tisdagens grupparbete som har rubriken ”Från idé till verklighet”.

Öppna möten och enkät på webben

På Blå Ställets hemsida tackas alla som varit med på de två första dialogerna:

– Ni har inspirerat oss, delat med er av fantastiska idéer och engagemang. Vi har redan ändrat sättet vi jobbar på och tänker på framtidens Blå Stället!

Dialogmötena är helt öppna och alla som inte varit med tidigare välkomnas till kvällens möte, som börjar kl 17.30. Och vill man inte gå dit, kan man fylla i en enkät på webben om hur man vill ha framtidens kulturhus.