Filmvisningar ger litteraturen en ny chans. Kan bra film locka barn och ungdomar att läsa mer? Det tror Svenska filminstitutet som nu lanserar ”Boken på duken” - ett projekt där läsande och eget skapande kopplas till filmupplevelsen. I Göteborg visas fyra av satsningens sju filmer på stora biografer.

Göteborgs skolbioverksamhet hade redan förra läsåret stort utbyte av Filminstitutets satsning på att koppla handledningar och inspirationsmaterial till filmvisningen.

– Då utgick man från några Charlie Chaplin-filmer som fungerade väldigt bra. Och om man inte har möjlighet att gå på visningen på en riktig biograf, kan man låna dvd eller låta strömma filmen från GR (Göteborgsregionens kommunalförbund), säger Annica Sjögren som är skolbiosamordnare på kulturförvaltningen.

Unga läser mindre och sämre
Efter ett år med Chaplins svartvita stumfilmer tar Filminstitutet nu fasta på den litteraturutredning som menar att svenska barn och ungdomar läser allt mindre, och allt sämre.
Därför stimulerar årets sju filmer till läsning som en del av filmupplevelsen.

– Det finns nyskrivna filmhandledningar som lärarna kan plocka hem via webben, och dessutom uppmuntras klasserna att själva försöka göra en film som kan illustrera en utvalt parti ur en bok, säger Annica Sjögren.

Filmerna ska vara högst fem minuter långa.

För att ytterligare inspirera till deltagande i årets stora skolbiosatsning arrangeras onsdagen den 4 september en utbudskväll där filmer och böcker kopplade till ”Boken på duken” närmare presenteras.

Under kvällen medverkar också Carina Fast som är expert på barn och ungas läsvanor.