40-talet galjonsfigurer ställs ut på Sjöfartsmuseet. Vilka minnen bär havet på? Det är frågan som ställs när Sjöfartsmuseet Akvariets nya utställning öppnar i Minneshallen på fredag. Galjonsfigurer och fartygsmodeller tar plats i ett rum där ljussättning, ljud och berättelser är lika viktiga som föremålen.

– Vi har velat skapa en visuellt driven utställning för att väcka intresse och nyfikenhet på föremålen och lyfta kraften, betydelsen av minnen, säger Emma Having, producent och enhetschef på Sjöfartsmuseet Akvariet.

Hon beskriver den nya utställningen ”Hav av minnen” som en kontrast till museets våning tre, där mycket är anpassat för barn och för aktivitet.

− Huvudmålgruppen är vuxna. Här ska man kunna sätta sig ner, ta in rummet och även det man har upplevt i övriga museet. Vi har en arkipelag av öar där man kan sitta och lyssna på olika berättelser i hörlurar eller för kontemplation, säger Emma Having.

Galjonsfigurer från förlista fartyg
I rummet hänger ett 40-tal galjonsfigurer. De har fått nytt liv och lyfts fram genom att väggarna har målats svarta. De flesta är hämtade ur den så kallade Skagensamlingen.

− Alla vet inte vad galjonsfigurer är för något, men många är intresserade och frågar mycket om dem. De vi visar här är främst från 1800-talets mitt och fram till förra sekelskiftet och kommer från fartyg som förlist utanför Jyllands kust, säger Emma Having.

Vernissage på Kulturnatta
Den nya utställningen är byggd för att då och då förändras. Genom ljussättning, bilder och nya berättelser i hörlurarna kommer fokus att flyttas från föremål till föremål.

− Om du besöker oss nu och sedan återvänder om ett år kommer du att uppleva att det är samma föremål, men att berättelserna har förändrats och därmed får rummet ett annat liv, säger Emma Having.

”Hav av minnen” har vernissage i samband med Kulturnatta på fredag den 12 oktober. Under kvällen ges tillfälle att skapa en egen galjonsfigur, lyssna på Göteborgs indiekör och tvåmannabandet von Thord.

791C.jpg

Foto: Sjöfartsmuseet Akvariet