Sport och kultur delar planhalva. Sommaraktiviteten Bonnier hoops arrangeras för fjärde året i Biskopsgården. Där kan barn, ungdomar och familjer mötas för att spela basket och få inspiration att läsa och skriva i olika kulturaktiviteter.

Bonnier hoops invigs den 23 juni klockan 15 på Svarte mosse  och har öppet till den 13 augusti.

− Bonnier hoops i Biskopsgården är ett lysande exempel på samverkan och nytta för det lokala samhället. Modellen har visat sig vara lyckad varje år och vi är väldigt glada att ännu ett år kunna erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för unga under hela sommarlovet, säger Lennart Johansson, chef för Näringslivsgruppen vid Göteborg & Co.

Något för alla

 Syftet är att genom basket även öka intresset för läsning och det skrivna ordet. Målet är att erbjuda något för alla, förutom basket handlar det om workshops inom rap, design, rap, demokrati men också boklounge-häng. Aktiviteterna och området anpassas för att följa rådande restriktioner med anledning av covid-19-pandemin för att vara en säker plats för besökarna.

Ett samarbete

Bonnier hoops Biskopsgården är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Bonnierförlagen, Svenska basketbollförbundet, Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, Polisen, Poseidon, Bo bra, Willhem, Balder, Västra Hisingen basket. Det är öppet 11-21 på vardagar och 15-21 på lördagar.