Streetbasket i Biskopsgården. Trots covid-19-pandemin kunde Bonnier hoops i Biskopsgården genomföras nästan enligt plan i somras. 6 000 personer i åldern 4–65 år besökte streetbasketplanen vid Sjumilahallen. ”Det har varit otroligt uppskattat och alla inblandade aktörer är väldigt glada att det gick att arrangera”, säger Amanda Bjursten, projektledare.

Bonnier hoops handlar om att på ett roligt och inspirerande sätt främja läsning och det skrivna ordet med hjälp av basket och olika kulturaktiviteter. För tredje året i rad arrangerades ungdomssatsningen under tio sommarveckor i Biskopsgården.

Foto: Amanda Flinck

Nu har projektet utvärderats av samtliga aktörer, däribland Polisen, Västra Hisingen stadsdelsförvaltning, Västra Hisingen Basket och Bostads AB Poseidon.

– Polisen säger att det varit en väldigt lugn sommar, och det har de sett generellt i hela stadsdelen. Men i år, när det varit ett så speciellt år, känner vi inte att vi vill jämföra någon statistik med tidigare år, säger Amanda Bjursten, projektledare för Bonnier hoops.

Nerskalat på grund av covid-19

Arrangörerna upplever att Bonnier hoops varit väldigt uppskattat både av barn, ungdomar och deras föräldrar. Flera ungdomar har fortsatt i ordinarie föreningsverksamhet visar utvärderingen. 23 ungdomar sommarjobbade i projektet och 6 000 besökare tog sig till basketplanen vid Sjumilahallen, som varit samlingsplats.

– Vanligtvis vill vi ju sprida projektet så mycket det går, men i år fick vi hålla det mer nedskalat med tanke på 50-gränsen. Vi hade entrévärdar på plats, det har funnits handsprit och mycket corona-information.

Mumin på plats

Någon stor invigning eller grillkvällar blev det inte i år, men precis som tidigare har ungdomarna kunnat spela basket både mot varandra och med och mot poliser som varit på plats. Det har dessutom erbjudits dans, workshops i spoken word, poesikvällar med mera.

– Tack vare samarbete med Bokmässan och Näringslivsgruppen på Göteborg & Co hade vi Alfons Åbergs kulturhus på plats som bidrog med pysselstunder och teaterföreställningar. Dessutom fanns Mumin och Lilla My där under fem veckor vilket var väldigt uppskattat, säger Amanda Bjursten.

Amanda Flinck, skolbibliotekarie på Sjumilaskolan och Jättestensskolan, var på plats flera dagar i veckan under sommaren.

– Målet har varit att inspirera till läsning, och intresset har varit stort för aktiviteterna. Det har känts bra att kunna bidra med mitt kanske viktigaste uppdrag: att väcka läslust!

Hundratals böcker lånades ut till barnen i området, och de som blev kvar har skänkts till förskolor och skolor i området.

Vill att det återkommer

Hur planerna ser ut för Bonnier hoops i Biskopsgården nästa sommar är för tidigt att säga.

– Men ambitionen är väldigt klar. Vi vill köra både i Biskopsgården och i andra stadsdelar i Göteborg. Vi behöver landa lite i hur organisationen kommer att se ut och vilka som kan vara med och engagera sig. Förhoppningsvis är det ingen corona nästa år utan att vi då kan gasa på och fortsätta arbetet med att aktivera barn och ungdomar, säger Amanda Bjursten.

Foto: Hisingen by day