4000-årig hällkista får ny gestaltning. Scen för berättande, uteklassrum, interaktiv skyltning och en utställning. En 4000 år gammal hällkista på Siriusgatan i Bergsjön ska bli mer än en stenhög. Den 7 september invigs den nya mötesplatsen.

1668.jpg
På Siriusgatan i Bergsjön, nära fotbollsplanen, ligger det en hög med stenar som enligt lag ska skyddas och bevaras. Få vet vad det är och den gamla skylten som kan informera är sedan länge omkullkörd. Nu ska det bli ändring på det.

– Stenhögen är resterna av en hällkista, det vill säga en forntidsgrav från 1800 f.Kr. Det här är med andra ord en plats där det bott människor i 4000 år och det vill vi berätta om, säger arkeologen Anita Synnestvedt.

Hon leder EU-projektet ”Här bor jag – 4000 år på Siriusgatan” som är ett samarbete mellan Familjebostäder, Göteborgs universitet och park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. Med hjälp av bland annat interaktiv skyltning, utställning, scen och uteklassrum har man lyft fram det bortglömda fornminnet på Siriusgatan.

Barns perspektiv
Utformningen av den nya platsen har skett i samråd med elever från en närbelägen skola och områdets barn är också den främsta målgruppen. Bland annat finns skyltar som visar barn från olika tider, med tidsenliga kläder, som berättar om hur de lever.

– Nu och i 4000 år har här bott, lekt och levt barn. Det är deras historia vi vill berätta. För att dagens bergsjöbarn ska få lära känna sin hembygd. Historierna visar på hur platser ständigt förändras och att människor alltid förflyttat sig.

Det kommer även finnas en utställning med kopior på föremål som brukar återfinnas i hällkistor, så kallade gravgåvor, som flintakniv, hänge i skiffer, bärnstenspärlor och keramikkrukor. Platsen är belyst under kvällstid och runt omkring har äppelträd och vårlökar, som tidigare funnit på platsen, planterats.

Projektet startade på initiativ av bostadsbolaget Familjebostäder som ville skapa en mötesplats för boende i området.

– Vi vill aktivera platsen. Använda och lyfta fornlämningen på bästa sätt. Så att platsen och dess historia blir tillgänglig för alla, säger Anita Synnestvedt.

Den nya gestaltningen invigs den 7 september med tal, berättelser, musik och visning av platsen.

3D94.jpg
I utställningen får man även lära känna Grim som bodde på platsen för 4000 år sedan.