Aktiviteter för alla åldrar. Nu ska det bli mer lek, dans och trygga utemiljöer i Biskopsgården och Hammarkullen. Det är Bostadsbolaget i Göteborg som får ta del av pengar från Boverkets särskilda satsning på utemiljö.

Hammarkullen och Norra Biskopsgården är Bostadsbolagets två utvecklingsområden och just hit har man nu fått del av statliga pengar för att utveckla utemiljön. Det ska bli mer utrymme för lek och aktivitet.

I Norra Biskopsgården skapas ett område, en arena, för alla åldrar med utegym, lekplats och Göteborgs första interaktiva musik- och dansmaskin. Här kommer också finnas plats för mer stillsamma aktiviteter som att vila, umgås och grilla.

– Aktivitetsarenan kommer att bli fantastisk! Platsen ligger intill Bostadsbolagets bostäder och har stor potential att bli en central mötesplats i området. Arenan är en del av vår stora satsning, säger Bostadsbolagets distriktschef Johan Wilck.

Mötesplats för alla åldrar
I Hammarkullen är det utemiljön framför Bredfjällsgatan 36–46 som rustas upp. På platsen finns en parklek och en hel rad verksamheter för barn och unga. SOS Barnbyar startar här ett ungdomscenter, det finns en öppen förskola och så småningom ett aktivitetshus och informationscenter.

– Vi vill att platsen ska bli en naturlig mötesplats för boende i alla åldrar och med olika bakgrund. Formen ska diskuteras med de boende – här ska finnas många aktiviteter och plats för alla, säger Bostadsbolagets distriktschef Thomas Magnusson.

Dialog tar fart efter jul
Dialogen med boende och andra i Hammarkullen tar fart efter jul- och nyårshelgerna. Markarbeten kommer ske så snart vädret tillåter och Bostadsbolaget räknar med att arbetet ska vara klart under 2017.

I Norra Biskopsgården påbörjas arbete arbetet i april och beräknar vara klart i september 2017.

Boverket bidrar med drygt 1,8 miljoner kronor för satsningarna och Bostadsbolaget med lika mycket.