Kallebäcksborna klagade på skräpiga grönytor och stökiga byggprojekt. Resultatet blev en allmän uppfräschning och nu kommer finalen: en ny bollplan med konstgräs vid Smörgatan.

När parkintendent Johan Blomqvist 2007 just hade börjat sin tjänst som ansvarig för grönområdena i Härlanda, Örgryte, Kortedala och Bergsjön fick han ofta ta emot telefonsamtal från missnöjda Kallebäcksbor.

– Man tyckte helt enkelt att det var väldigt skräpigt, säger Johan Blomqvist som insåg att något måste göras och tog kontakt med fastighetsägarna. Tillsammans diskuterade man olika sätt för att lyfta Kallebäck.

– De har bidragit med både idéer och en del pengar. Utan fastighetsägarnas medverkan hade vi inte nått hela vägen, säger Johan Blomqvist som närmast ser fram emot att den nya idrottsplatsen vid Smörgatan ska bli klar under våren.

Lekplats ska rustas upp

Förutom konstgräsplan med målställningar och streetbasketplan, kommer platsen att erbjuda en bouleplan och en vanlig gräsyta. I samband med det arbetet renoveras också den gamla slitna trappan upp till Smörgatan.

Under april ska dessutom lekplatsen vid Omvägen få en rejäl ansiktslyftning med delvis ny utrustning.

Vårens arbete sätter punkt för en satsning som inleddes med en allmän uppstädning av de skogsområden och buskage som förut upplevdes som både skräpiga och snåriga.

Mjölktorgets renovering har också uppskattats av många. Asfaltering och nya bänkar har bidragit till att göra torget till en öppnare och mer välkomnande plats.