Bröderna von Wright – Magnus, Wilhelm och Ferdinand – stod i en klass för sig. Ingen kunde som de teckna djur på ett så verkligt, detaljerat och känslosamt sätt. Nu ställs deras målningar, akvareller och teckningar ut på Naturhistoriska museet.

Brödernas minutiösa teckningar av allt som lever och växer i havet och vid strandkanterna i Bohuslän har gett uppslag till en utställning, som öppnar – lördag 8 november – och visas året ut på Naturhistoriska museet.

Aldrig visade verk

Det är den första utställningen med brödernas verk (oljemålningar, akvareller, teckningar och gra- fi ska blad) många av dem aldrig tidigare visade. Verken kommer från Vetenskapsakademien, museer och privatpersoner i Sverige och Finland. För det var i Finland, på herrgården Haminanlaks i Kupio socken, som den begåvade syskonskaran von Wright växte upp. Av de nio barnen nådde endast Magnus (1805–68), Wilhelm (1810–87) och Ferdinand (1822– 1906) vuxen ålder.

Naturen och jakten på Haminanlaks gjorde sönerna von Wright till duktiga skyttar, vilket de hade stor nytta av som konstnärer, konservatorer och illustratörer. Intresset för naturvetenskap växte kraftigt under 1800-talet och en mängd planschverk, skrifter och vetenskapliga rapporter publicerades. Det blev bröderna von Wrights levebröd.

Gjorde planschverk

Magnus, med hjälp av Wilhelm och i viss mån även Ferdinand, åtog sig uppdraget att illustrera planschverket ”Svenska foglar efter naturen och på sten ritade”.

Det var 184 litografi er, som de kolorerade för hand. Sin konstnärliga utbildning och utkomst fick bröderna i Sverige. De blev alla tre med tiden erkända konstnärer. Magnus blev zoolog, målare, kartritare, zoologisk preparator och ritlärare.

Ferdinand var den mest konstnärligt verksamma av bröderna och blev i hemlandet berömd för sina djurmålningar i olja och för sina landskapstavlor.

Gift med Bildt

Mellanbrodern Wilhelm gifte sig med en godsägardotter från Bohuslän, Maria Bildt, och bosatte sig med henne på gården Marieberg i Torebo, som i dag är museum. 1855 utnämndes Wilhelm till inspektör för fiskerierna i Bohuslän.

Fågelboken följdes upp av ett verk om Skandinaviens fi skar. Bröderna von Wright stod varandra nära och både Magnus och Ferdinand kom till Marieberg. Till slut bosatte sig även Ferdinand där.

Fotnot:

Wilhelm och Maria von Wrights hem ligger mellan Ellös och Henån på Orust och visas under sommarmånaderna (tel. 0304-530 15).
För övrig information hänvisas till Birgitta Bane, tel. 073-755 84 86.