Riktar sig till alla åldrar. På Folkvisegatan, mellan Brunnsbotorget och Backa, finns Community center. Visionen för den kreativa mötesplatsen är att öka framtidstron och delaktigheten i området. Spädbarnsmassage, bokträff och jobbmässa är bara några av sakerna som finns på programmet framöver.

Satsningen på Community center sker i samverkan mellan socialförvaltningen Hisingen, Bostadsbolaget och Stena Fastigheter. I huset finns sedan tidigare både en fritidsverksamhet och en seniorverksamhet. Tillsammans utgör de Mötesplats Brunnsbo-Backa.

– Verksamheten har funnits sedan flera år men har minskade senaste åren i omfattning. Community center har nu gjort en omstart med en utvecklingsledare på plats i september 2021. Många som var med då har hittat tillbaka och är glada för att det finns en verksamhet igen, säger Anki Kallenberg, utvecklingsledare på socialförvaltningen Hisingen

Öppen för alla åldrar

 Målet och visionen för Community center är att öka tryggheten, trivseln och framtidstron i området.

– Vi vill skapa engagemang och aktiviteter med och för dem som bor i området i syfte att bygga tillit och engagemang. Verksamheten riktar sig främst till de som bor i området, men alla är såklart välkomna.

Verksamheten riktar sig till alla åldrar. Det finns ett samarbete med öppna förskolan, som anordnar spädbarnsmassage på tisdagar. På programmet framöver finns även robotprogrammering för 10–12-åringar, och på onsdagarna kan du alltid komma in och prata eller delta i den planerade aktiviteten på Community kafé.

– Det kommer finnas möjlighet att hålla studiecirklar hos oss, och vi har en kvinnoförening som är i startgroparna. Däremot är det många som undrar om det går att hyra lokalen, men det är inte möjligt, säger Anki Kallenberg.

Vuxenvandring och kafé på onsdagar

 På onsdagar är det Community kafé mellan klockan 16 och 18. Klockan 18 är det vuxenvandring för att öka vuxennärvaron i området.

– Det är dessa tider som det är enklast att bara dyka upp. I övrigt kommer man hit för att ta del av det breda utbud – utbildningar, samhällsinformation, hantverk och kultur – som erbjuds.

 

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska ha upplevelsen att Göteborg är en trygg och säker stad. Alla ska kunna röra sig fritt samt känna sig trygga i sitt hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av otrygghet till följd av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.