Plats för möten, picknick, lek och grill. Nu börjar arbetet med att bygga om Angereds stadspark. Här ska bli en lekplats med cirkustema, ställen där du kan grilla och ha picknick och mycket annat. ”Utefter stråket längs med Blå Stället och gymnasieskolan fram till Angered Arena händer det också saker”, säger Helen Svenstam, landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen.

Förberedelserna och planeringen av Angereds stadspark och stråket från Angereds centrum till Lärjeåns dalgång har pågått länge. De sista synpunkterna och idéerna kom in förra året, då tre förslag från olika arkitektkontor ställdes ut.

– Vi fick en del synpunkter på placering av gymmet och andra aktiviteter. Sedan har vi plockat ihop de bästa idéerna och nu är det alltså upphandlat och klart att börja bygga, säger Helen Svenstam som vill tacka för alla förslag som kommit in.

Bada, sjunga, gunga och njuta
Förhoppningen är att det blir en plats där du kan bada, sjunga, gunga och njuta både ute och inne med nyinvigda Angered Arena och kulturhuset Blå Stället vars renovering också blir klar i vinter.
1B1C.jpg
Torgytan vid Blå Stället görs om helt och hållet till en mer inbjudande mötesplats. Här planteras träd och det ska bli trädäck med sittmöbler liksom bordsskivor med spelplaner för bland annat schack. En grusad yta för boulespelare blir det också.

– Utanför Blå Stället blir det en uteservering i anslutning till det nya kaféet. Det var ett starkt önskemål från många. Den gamla plaskdammen, som inte varit igång på många år, läggs igen. Dagens krav på reningsanläggning går inte att uppfylla, så i stället blir det en gräsyta med sittplatser, nästan som en amfiteater.

– Vi drar fram el så att det går att bygga en scen, men valde att inte göra någon permanent scenkonstruktion. Det är bättre att kunna vara flexibel i storlek och placering av en scen, menar Helen Svenstam.

Utomhusgym och utflyktslekplats med cirkustema
Utegymmet, som idag står nära torget, flyttas till stråket som går förbi gymnasieskolan fram till Angered Arena. Där blir det också bordtennisbord och schäslonger i trä.

Lekplatsen, nästan mitt i parken, är den tredje utflyktslekplatsen som park- och naturförvaltningen bygger. De andra ligger på Plikta i Slottskogen och vid Frölunda Torg.

Lekplatsen får cirkus som tema och bygger mycket på akrobatik och rörelse. Den mjuka gummiasfalten kommer att vara röd och vit som taket på ett cirkustält. Där placeras en stor klätterställning, rutschbanor, karuseller, studsmattor, skrattspeglar, lekhus och gungor.

– Det blir också en vattenlek. Inte en damm, utan vattnet sprutar upp ur marken genom olika munstycken. Vad vi vet så finns det ingen sådan vattenlek någon annanstans i Sverige, säger Helen Svenstam.

Klätterlek för äldre barn
En bit bortanför lekplatsen ordnas grillplats och ytor för picknick. Lite längre ner blir det stora gungor och en klätterbacke.

– Vi ska också bygga en klätterlek för de lite äldre barnen. Det är en ställning med möjlighet att välja olika spel där man kan tävla mot varandra. Vi ville testa något som kan locka dem som kanske inte vill vara på lekplatsen.

Alexander Calders berömda skulptur ”De tre vingarna”, som stått framför Blå Stället sedan 1979, kommer att få en ny placering utanför Angered Arena.

Konstverk i skogen
Ännu mer konst blir det nere i ravinen, inne i skogen. Det är två konstnärer som fått i uppdrag av kulturförvaltningen att skapa konstverk, ”land art”, som blir ett tillskott till naturen.

– Vi vill skapa en plats som lockar och inbjuder människor till att fortsätta ut i naturen. Därför har det varit viktigt att inte fylla ytan med allt för mycket aktiviteter och att behålla vyn ut över dalgången, betonar Helen Svenstam.

I slutet av april börjar anläggningsarbetena och det kommer att ta åtminstone sju månader innan allt är klart. Då är det mitt i vintern, så det kanske dröjer ytterligare ett par månader innan det är full aktivitet i Angereds stadspark.

– Då hoppas vi att den ska locka både Angeredsbor och andra göteborgare som vill njuta av en lekfull, vacker och spännande mötesplats!

534E.jpg

Hela illustrationsplanen finns i större format här .