Positivparken klar i höst. Parkområdet vid Frölunda kulturhus vaknar till liv. I mitten av maj påbörjas satsningen med att skapa en grön oas för hela familjen. Lekytor, utegym, fruktträd och fler sittplatser ska göra parken till ett självklart utflyktsmål.

Positivparken vid Frölunda kulturhus och längs höghusen på Mandolingatan blir Göteborgs andra utflyktslekplats. Tanken är att den ska bli lika attraktiv som nyligen upprustade Plikta i Slottsskogen.

– Totalt planeras fyra utflyktslekplatser med olika karaktärer. I konceptet ligger att det är ett utflyktsmål som attraherar fler grupper än bara småbarnsfamiljer, säger Helen Svenstam, projektledare för Positivparken på park- och naturförvaltningen.

Utegym, studsmattor och beachvolleyplan
Till skillnad från Plikta kommer utflyktslekplatsen i Positivparken vara utspridd, även om det blir en viss koncentration kring gamla lekplatsen Positivet en bit in i parken.

– Där blir det en lekplats med bondgårdstema och intill ska vi skapa en yta för olika spel och lekar, som fotbollsking, schack och bordtennis. Boulespelarna får också en ny plan med en skyddande pergola, säger Helen Svenstam.

Hälsa och gemenskap är ett par av grundtankarna. Utegym med redskap på tre ställen, studsmattor och beachvolleyplan uppmuntrar till rörelse – och grillplatsen, gräsmattorna och de många sittplatserna skapar förutsättningar för att umgås.

Runt om i hela parken planteras körsbärsbärsträd med varierande blomningstid. En fruktträdgård med äppleträd ska också anläggas.

– Vi ville anknyta till tidigare kulturlandskap. Där parken ligger har det funnits en bondgård vars huvudbyggnad fortfarande finns kvar. Förutom lekplatsen med bondgårdstema är olika sorters fruktträd och bärbuskar ett sätt att ta vara på områdets historia, säger Helen Svenstam.

Ett utflyktsmål för hela staden
I parkens närområde byggs många nya bostäder. I samband med att mark i anslutning till parken exploaterades fick park- och naturförvaltningen ekonomisk kompensation, pengar som nu används till upprustningen, förutom nämndens egna medel. Dessutom bidrar bostadsbolaget Poseidon till projektet som beräknas kosta omkring 13 miljoner kronor.

– Ett skäl till att vi valde att bygga en utflyktslekplats just här var att mycket folk vistas i området. Frölunda torg och Frölunda kulturhus ligger alldeles intill, och det är lätt att ta sig dit med kollektivtrafik. Det skapar förutsättningar för att parken ska bli ett utflyktsmål för hela staden, säger Helen Svenstam.

Enligt planerna ska den nya utflyktslekplatsen i Positivparken stå färdig under hösten 2012.